Bevol­kings­cij­fers over Gent

Jaarlijkse publicatiereeks 'Demografische gegevens': een uitgebreid profiel van de bevolking in Gent.

In elke publicatie 'Demografische gegevens' komen volgende thema's aan bod:

  • Bevolkingssamenstelling
  • Natuurlijke groei
  • Huwelijken en echtscheidingen
  • Migraties
  • Nationaliteitswijzigingen
  • Bevolking met vreemde nationaliteit
  • Gezinssamenstelling
  • Bevolking per statistische sector en stadsdeel

Bronnen

De officiële bevolking van de gemeenten wordt jaarlijks door 'Algemene Directie Statistiek' een federale overheidsdienst (vroeger: NIS) vastgesteld. Het Rijksregister is hiervoor de bron. Om een optimale vergelijkbaarheid met de nationale gegevens te waarborgen, zijn de hier gepubliceerde gegevens eveneens gebaseerd op de cijfers verstrekt door het Rijksregister.

Tenzij anders vermeld, hebben cijfers inzake de samenstelling van de bevolking steeds betrekking op de toestand op 31 december van het gegeven jaar.