Rijbewijzen

vrouw typt op computer

Dienstverlening van Burgerzaken tijdens de coronamaatregelen

Kan ik mijn rijbewijs afhalen? Kan ik nog naar het loket komen?

Welk rijbewijs hebt u nodig voor welk voertuig? Hoe en vanaf welke leeftijd kan ik een rijbewijs halen. Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in deze rubriek.

Maatregelen omwille van de coronacrisis

De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra, de centra voor medische en psychologische herstelonderzoeken moesten vanaf het begin van de coronaviruscrisis hun deuren sluiten.

Daardoor was het voor sommige burgers onmogelijk om hun definitief rijbewijs te behalen of hun rijbewijs te hernieuwen.

Bij Koninklijk Besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de COVID-19-crisis, worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd t/m 30 september 2020:

  • het Belgisch rijbewijs
  • het Belgisch voorlopig rijbewijs
  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

 

De volgende maatregelen zijn eveneens van toepassing in België:

  • De op het rijbewijs vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
  • De geldigheidsduur van groep 2 ( inclusief bezoldigd vervoer) en de niet-permanente categorieën van groep 1 die na 15 maart en vóór 30 september 2020 verstrijkt, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
  • Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees rijbewijs dat na 15 maart 2020 vervalt, worden tot en met 30 september 2020 vrijgesteld van de omwisseling van hun rijbewijs.
  • Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 t/m 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van die aanvraag automatisch verlengd t/m 30 september 2020.
  • Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.