Bouwvoorschriften

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent. Je gaat na of je perceel aan bepaalde voorschriften van het gewestplan of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet voldoen.