Algemeen Bouwreglement Stad Gent

Wil je (ver)bouwen in Gent? Check de stedenbouwkundige verordening met specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Naast de Vlaamse en de provinciale stedenbouwkundige verordeningen is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Dit Bouwreglement regelt op lokaal niveau bepaalde aspecten rond gebouwen, verhardingen, afvalwater en hemelwater, wonen, parkeerplaatsen, studentenhuisvesting, …

De gemeenteraad stelde deze laatste versie van het Algemeen Bouwreglement vast op 29 september 2020. In die versie is het verbod op individuele units in grootschalige studentenhuisvesting opgenomen. Ook het verhandelen van andere zakelijke rechten (erfpacht, vruchtgebruik, …) kan niet meer. Zowel voor de Stad Gent als voor de hoger onderwijsinstellingen is de eenheid in eigendomsstructuur een essentieel onderdeel van het karakter van grootschalige studentenhuisvesting. Deze beleidslijn werd al sinds 2010 aangehouden, maar is nu geformaliseerd in het Algemeen Bouwreglement.

Deze laatste wijziging is van kracht sinds 20 december 2020.