Algemeen bouwreglement

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 maart 2024
Datum van bekendmaking
dinsdag 26 maart 2024

Beschrijving

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

De laatste versie van het Algemeen Bouwreglement is van kracht:

  • wijzigingen in deel 3 (aanpassing artikel 3.2 en 3.8, schrapping artikel 3.7): vanaf datum publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit is 27 mei 2024.
  • wijzigingen in deel 4 en 5: voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 augustus 2024

Meer info