Algemeen bouwreglement

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 april 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 27 april 2023

Beschrijving

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.
Let op: vanaf 2 oktober is de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater van 2023 (GSVH) van toepassing. Dat betekent dat artikel 3.7 in het huidige Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent niet meer geldt, aangezien de GSVH primeert. Artikel 3.8 ‘Groendak’ is niet strijdig met de GSVH en blijft dus gelden, maar de verwijzingen naar de GSVH in de toelichting zijn niet langer correct. Dit artikel en de toelichting erbij zullen we aanpassen. In afwachting van goedkeuring van die aanpassing voegden we een kanttekening toe bij die twee artikels in het huidige Algemeen Bouwreglement:

  • Artikel 3.7 over de opvang van hemelwater vervalt vanaf 2/10/2023. De voorschriften uit de GSVH zijn van toepassing.
  • Artikel 3.8: verwijzingen naar de gewestelijke hemelwaterverordening zijn niet meer correct. Het voorschrift zelf blijft wel gelden tot het is aangepast aan de nieuwe voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater van 2023.

Bij artikel 3.12 en in bijlage 1 verwijzen we naar het nieuwe, voorlopige, Groendakformulier.

Meer info