Algemeen bouwreglement

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 26 september 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 28 september 2022

Beschrijving

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent. Meer info

Het Algemeen Bouwreglement werd om juridisch-technische redenen opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Het wordt nu overgemaakt aan de deputatie en de Vlaamse overheid voor nazicht. Daarna wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Pas na deze publicatie is de nieuwe versie van kracht.