Innames Publieke Ruimte

Vergunning inname publieke ruimte

Wil je een bouwwerf, steiger, puincontainer, terras,... plaatsen op de openbare weg of in de publieke ruimte? Vraag hier uw vergunning aan.

Het openbaar domein is van iedereen. Toch is het soms nodig dat je een stukje van dit openbaar domein inneemt. Bijvoorbeeld om een steiger, puincontainer of verhuislift te plaatsen of om een bouwwerf in te richten. Het is belangrijk dat deze 'innames' veilig kunnen gebeuren, met zo weinig mogelijk hinder. Daarom hanteert de Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) het minderhinder-principe bij het behandelen en coördineren van vergunningsaanvragen. 

Vraag je vergunning digitaal aan

  • De meeste vergunningsaanvragen gebeuren enkel nog digitaal. Andere aanvraagformulieren bezorg je per mail of post aan de Afdeling Innames Publieke Ruimte. 
  • Hulp nodig bij het digitaal aanmelden?
    Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd voor gebruik met webbrowser Google Chrome. Hou je elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand. Die heb je nodig om te kunnen aanmelden.
  • Wil je nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Onderaan deze pagina vind je de 'Handleiding voor digitaal aanmelden'.

Meer informatie over deze types vergunningen?

Wil je meer informatie over deze types vergunningen?

Klik dan door op de link.

Meer informatie over deze types vergunningen?

Meer informatie over dit type vergunning?

Aanvraagformulier per mail of per post

Onderstaande vergunningsaanvragen doe je via een aanvraagformulier dat je mailt naar innames@stad.gent of per post bezorgt aan de afdeling Innames Publieke Ruimte

Bel voor meer info 09 266 79 90

Minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.

IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.

Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Hoe lang moet ik wachten op mijn vergunning?

Hou naargelang de aard van de gewenste inname rekening met een (maximale) behandelingstermijn van 10 of 21 dagen. Klik door in bovenstaande vergunningstypes en lees per type vergunning wat de aanvraagtermijn is.
Afhankelijk van de locatie en de verwachte hinder moet er immers advies ingewonnen worden van de hulp- en huisvuilophalingsdiensten, De Lijn, het Mobiliteitsbedrijf (voor signalisatie en omleidingen), de Groendienst,…
De Stad Gent streeft ernaar om vergunningen zo snel mogelijk af te leveren en houdt daarbij rekening met hoogdringende situaties.

Let op! Tijdens de collectieve sluitingen van de Stad Gent tijdens de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode wordt de verwerkingstermijn van uw aanvraag verlengd met 7 dagen.

Wat kost het om een vergunning te krijgen?

De vergunning voor inname van publieke ruimte wordt gratis afgeleverd. Afhankelijk van de aard en de duur van de inname is er wel een belasting mogelijk:

Zorg zelf voor de nodige signalisatieborden

De Stad Gent voorziet de vergunde signalisatieborden niet in jouw plaats, daarvoor moet je zelf instaan. 
Je kan deze borden onder andere huren bij reguliere verhuurcentra of signalisatiefirma's (zie Goudengids rubriek 'Weg- & werfsignalisatie' en 'Machines, toestellen & werktuigen - Verkoop & verhuur).

Heeft uw inname de wegmarkeringen beschadigd?

Eventuele beschadigingen in wegmarkering zijn te herstellen conform de oorspronkelijke toestand en met behoud van de geometrische kenmerken en materialen. De vergunninghouder staat zelf in voor het herstel of kan dit tegen betaling door de Stad Gent laten uitvoeren. Neem in dat geval contact op met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op dwbw.proeftuinstraat@stad.gent

Volg je vergunning via het burgerprofiel

  • Doe je een aanvraag als particulier, dan kan je de status van je aanvraag opvolgen in het burgerprofiel (www.mijnburgerprofiel.be)
  • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent
  • Je vindt er de laatste status van je aanvraag bij de meldingen

Innames in het kader van ambulante handel

Voor innames in het kader van evenementen en ambulante handel kan je bij de Dienst Feesten en Ambulante Handel terecht.
Deze vergunningen worden niet uitgereikt door de afdeling IPR.

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord PDF (135.99 KB)

Algemene voorwaarden bij innames publieke ruimte

Lees er meer over PDF (664.19 KB)

Gids voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken

Hier lees je verder PDF (1.49 MB)