Vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein

Ben je horeca-uitbater in Gent en wil je een terras plaatsen aan je handelszaak?

Inhoud

Horecaterras op het openbaar domein

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Op deze pagina vind je de nodige informatie om als horeca-uitbater op het openbaar domein voor je zaak in Gent:

 • een permanent terras te plaatsen, onbeperkt in tijd
 • een terras bij een pop-up horecazaak te plaatsen
 • een tijdelijke terrasuitbreiding (n.a.v. Covid-19 maatregelen) te vragen

Horeca-attest vereist

Wil je een terrasvergunning aanvragen? Dat kan alleen wanneer je als horeca-uitbater beschikt over een horeca-attest.
Heb je nog geen horeca-attest? Vraag het dan hier aan.

Wat zijn de voorwaarden?

Hou rekening met de tijdelijke snelprocedure voor nieuwe terras(uitbreidings)aanvragen

Net als vorig jaar, behandelt de Stad nieuwe terras(uitbreidings)aanvragen tijdelijk via een snelprocedure. Als de aanvraag binnen het Terrasreglement of het aanvullende afwegingskader valt, dan levert de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR), op korte termijn een terrasvergunning af die geldig is t.e.m. 15 april 2022.   

 • Lees hier meer over de tijdelijke snelprocedure
 • Lees hier meer over het afwegingskader
   

Belangrijk 

 • Tijdens de periode van de tijdelijke snelprocedure voor terras(uitbreidings)aanvragen gebeurt de terrasaanvraag nog steeds online
 • Het verschil met de gewone procedure voor de terrasaanvraag is dat je tijdens de periode van de snelprocedure naast de online aanvraag ook een invulformulier moet toevoegen bij je online aanvraag.
 • Dat invulformulier "Aanvraag (tijdelijke) terras(uitbreiding)" vind je bovenaan deze pagina. Vul het in, sla het op en voeg het daarna toe bij je online terrasaanvraag.

Tijdelijke snelprocedure, wie komt in aanmerking?

 • Alle Gentse horeca-uitbaters die wel al beschikken over een horeca-attest en die
  • nog geen vergund terras hebben, maar wel voldoen aan de voorwaarden en een vergunning willen aanvragen
  • wel al een vergund terras hebben, maar nog geen vergunde terrasuitbreiding, maar wel voldoen aan de voorwaarden en een vergunning willen aanvragen
 • Uitbaters die een horecazaak met een eerder vergund terras overgenomen hebben of onder een andere naam uitbaten.
 • Uitzondering: Overpoortstraat- Stalhof

Heb je al een gewone terrasvergunning of kreeg je vorig jaar al een tijdelijke vergunning voor een terras(uitbreiding) ?

Je moet je geen nieuwe aanvraag indienen.

Wanneer moet de aanvraag binnen zijn?

Je kan een aanvraag kan je indienen tot en met 2 juli 2021. Of tot en met twee maanden na de officiële heropeningsdatum van de horeca.

Geen herziening

Binnen de tijdelijke snelprocedure worden eerder vergunde terrassen en/of terrasuitbreidingen of reeds geweigerde aanvragen niet herzien, tenzij dit toch verantwoord is op basis van nieuwe elementen.

De andere voorwaarden voor een tijdelijke uitbreiding van je terras kan je hier nalezen in het Reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen.

Terrasbelasting geschrapt tot 15 april 2022

Eerder besliste het stadsbestuur om de terrasbelasting te schrappen tot eind maart 2021, maar die maatregel wordt nu verlengd. Gentse restaurants en cafés moeten de belasting niet betalen tot 15 april 2022. Dat is meteen ook de datum tot wanneer de tijdelijke uitbreiding van vergunde terrassen is toegestaan.

Wat kost mijn terrasvergunning?

De tarieven voor het plaatsen van een terras lees je in het belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein. De tarieven zijn afhankelijk van:

 • de locatie
 • de periode (jaartarief of pop-upzaak)
 • de oppervlakte die je inneemt
 • het eventuele gebruik van terrasverwarmers

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

Je ontvangt de beslissing rond je vergunning ten laatste 30 dagen na je eerste contact. We contacteren je indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van Gentse Feesten en tijdens de eindejaarsperiode.

Naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen hanteert de Stad momenteel een snelprocedure (zie hierboven).

Bij elke aanvraag hanteren we het minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.
IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Zijn er uitzonderingen?

Wil je ook windschermen plaatsen of een luifel hangen boven je terras?

Windschermen en luifels worden niet opgenomen in je terrasvergunning. Wil je deze toch plaatsen? Dan ben je verplicht om een een omgevingsvergunning aan te vragen bij de Balie Bouwen. De contactgegevens van de Balie Bouwen vind je  onderaan deze pagina.

Hou ook rekening met de terrasinplantingsplannen

Voor verschillende centrumpleinen en straten zijn er terrasinplantingsplannen opgesteld. Deze vormen een aanvulling op het terrasreglement zelf en gelden enkel op bepaalde locaties. Hiermee wil de Stad Gent tot een uniformer straatbeeld en terrasinvulling komen.

Regelgeving

Reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen