Vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein

Ben je horeca-uitbater in Gent en wil je een terras plaatsen aan je handelszaak?

Inhoud

Waar gaat het over?

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Op deze pagina vind je de nodige informatie om als horeca-uitbater op het openbaar domein voor je zaak in Gent:

  • een terras te plaatsen bij een horecazaak
  • een terras bij een pop-up horecazaak te plaatsen

Lees in de bijlage een handige toelichting bij het reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken. Je leest meer over het ruimtelijke beoordelingskader waaraan elk horecaterras op het openbaar domein zal worden getoetst. Het omvat ook een toelichting over de beoordelingscriteria met betrekking tot omgevingsvergunningsplichtige ingrepen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Horeca-attest vereist

Wil je een terrasvergunning aanvragen? Dat kan alleen wanneer je als horeca-uitbater beschikt over een horeca-attest.
Heb je nog geen horeca-attest? Vraag het dan hier aan.

Belasting op terras 

Sinds 16 april 2022 int de Stad Gent opnieuw belasting op je volledig terras, dus zowel op het oorspronkelijke als op het tijdelijke terras:

  • Voor het oorspronkelijke terras betaal je het volledige bedrag.
  • Voor het tijdelijke terras geven we een korting van 20% op de aangegeven totale oppervlakte in de vergunning.

Hoeveel kost het?

De tarieven voor het plaatsen van een terras lees je in het belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein. De tarieven zijn afhankelijk van:

  • de locatie
  • de periode (jaartarief of pop-upzaak)
  • de oppervlakte die je inneemt
  • het eventuele gebruik van terrasverwarmers

Welke stappen zijn er?

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

De behandelingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de ontvankelijkheid. Dat wil zeggen vanaf de datum van het plaatsbezoek en de ondertekening van het aanvraagformulier. Daarna volgt een beslissing door het college van burgemeester en schepenen. 

We contacteren je indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. 

Bij elke aanvraag hanteren we het minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit.
IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Zijn er uitzonderingen?

Wil je ook windschermen, een zonnetent (luifel) of bevloering plaatsen op je terras?

Windschermen, zonnetenten en bevloering worden niet opgenomen in je terrasvergunning. Wil je deze toch plaatsen? Dan ben je verplicht om een een omgevingsvergunning aan te vragen bij de Balie Bouwen. De contactgegevens van de Balie Bouwen vind je onderaan deze pagina.

Hou ook rekening met de terrasinplantingsplannen

Voor verschillende centrumpleinen en straten zijn er terrasinplantingsplannen opgesteld. Deze vormen een aanvulling op het terrasreglement zelf en gelden enkel op bepaalde locaties. Hiermee wil de Stad Gent tot een uniformer straatbeeld en terrasinvulling komen.

Regelgeving

Reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken