Vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein

Bent u horeca-uitbater in Gent en wilt u een terras plaatsen aan uw handelszaak? Op deze pagina vindt u alle informatie.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Op deze pagina vindt u de nodige informatie om als horeca-uitbater op het openbaar domein voor uw zaak in Gent:

 • een permanent terras te plaatsen, onbeperkt in tijd.
 • een gelegenheidsterras te plaatsen.
  Dit is een terras voor een beperkte tijd ter gelegenheid van een publieke gebeurtenis die in uw buurt wordt georganiseerd, zoals een kermis, braderij, wielerwedstrijd of optocht

Het plaatsen van windschermen of het hangen van een luifel boven uw terras wordt niet opgenomen in uw terrasvergunning. Hiervoor dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

Voorwaarden

Alle voorwaarden tot het plaatsen van een terras vindt u in het Reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen. Als horeca-uitbater moet u alvast in het bezit zijn van een horeca-attest.

Bedrag

De tarieven voor het plaatsen van een terras vindt u in het Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.
De tarieven zijn afhankelijk van:

 • de locatie
 • de periode (dagtarief, jaartarief)
 • de oppervlakte die u inneemt
 • het eventuele gebruik van terrasverwarmers

Onder bepaalde voorwaarden wordt de betaalde belasting op het privaat gebruik van de openbare weg terugbetaald. Meer info vindt u in het Reglement inzake het terugbetalen van de belasting op het privaat gebruik van de openbare weg m.b.t. terrassen.

Procedure

 • Bent u in het bezit van een horeca-attest en wilt u een terras aanvragen?

Contacteer de Afdeling Innames Publieke Ruimte. Wij nemen hierna zo snel als mogelijk contact voor een plaatsbezoek.

 • Bent u nog niet in het bezit van een horeca-attest?

Vraag er dan eerst één aan. Alle informatie en de procedure voor het aanvragen van een horeca-attest vindt u op stad.gent/nl/ondernemen/vergunningen-en-regelgeving-voor-ondernemers/horeca/horeca-attest .Als u bij de aanvraag van een horeca-attest aanduidt dat u een terras wil plaatsen, ontvangt de Afdeling Innames Publieke Ruimte een automatisch bericht en wordt u gecontacteerd voor een plaatsbezoek.

Tijdens dit plaatsbezoek doen we de nodige opmetingen en vullen we het aanvraagformulier in. Hierna start de verwerking van uw dossier.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties alvorens ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het ‘minderhinderprincipe'. Dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Voor verschillende centrumpleinen en –straten zijn er aanvullend op het terrasreglement, terrasinplantingsplannen. Dit zijn voorschriften die aan de plaatsing van terrassen worden opgelegd om zo tot een meer uniform straatbeeld en een uniforme terrasinvulling te komen.

  Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

  U ontvangt de beslissing rond uw verguningsaanvraag om een horecaterras te mogen plaatsen ten laatste 30 dagen na uw eerste contact. We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van Gentse Feesten en tijdens de eindejaarsperiode.