Reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 juni 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 29 juni 2022

Beschrijving

Dit reglement stelt het algemene kader, de regels en de procedures vast voor de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken, op het grondgebied van de Stad Gent.