Stadsbouwmeester

18_CAMP_STBMSTER_ELEMENTEN.jpg

Samen stad bouwen

Sinds 1 november 2017 is Peter Vanden Abeele stadsbouwmeester van de Stad Gent. Hij houdt een wakend oog op de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid: hoe halen we het maximum uit de beschikbare ruimte? Wat doen we met de vrije ruimte? Wat zijn de uitdagingen en groeipijnen in Gent? Met een brede blik bouwt de stadsbouwmeester zo mee aan een leefbare, kwalitatieve en coherente stad.

De vier rollen van de stadsbouwmeester

 • Advies en transparantie

  De stadsbouwmeester helpt met het opstellen van duidelijke en heldere regels en afspraken voor het bouwen in Gent. HIj waakt mee over de transparantie, objectiviteit en kwaliteit van nieuwe bouwprojecten en aanbestedingen.

 • Ateliers en overlegplekken

  Hij helpt mee om de samenwerking tussen de verschillende spelers in de stad vlotter te laten lopen, zoals stadsdiensten, ontwerpers, en bouwheren. Via ateliers en overlegplekken wordt die samenwerking nog versterkt.

 • Bouwcultuur

  De stadsbouwmeester zorgt er mee voor dat de identiteit van Gent versterkt wordt via de bouwcultuur. Dat doet hij niet door een bepaalde architectuur op te dringen, maar door in debat te gaan met alle betrokkenen, van ondernemers tot bewoners.

 • Duurzaamheid

  Hij reikt ideeën aan voor een duurzame toekomst. Welke thema’s zijn cruciaal voor de stad, wat zijn de pijnpunten op lange termijn? Wat kunnen we daar nu al aan doen? Hij voedt het stedelijk beleid, ook los van concrete aanleidingen en vragen.

Ga mee in debat!

Meer weten over de visie, ambities en voorstellen van de stadsbouwmeester?

Download hier de visienota PDF (10.84 MB)
SBMG_Manifest illustratie cover

Samen Stad Ontwerpen

Realiseer je een bouwproject of wil je als ontwerper aan de slag voor Stad Gent? Via nieuwe aanbestedingsprocedures zetten we resoluut in op ontwerpkwaliteit.

Lees er alles over

Nieuws en oproepen voor ontwerpers

 • Dag van de architectuur 2023

  Op zondag 10 september is kan je ook heel wat toonaangevende architectuurprojecten bezoeken in Gent. Nieuwe scholen, groepswoningen, kantoren en nog veel meer. In't echt binnenlopen, daar kan weinig tegenop! Ontdek het programma op de website van het Vlaams Architectuurinstituut.

  Schrijf in
  Rondleiding Festival van de architectuur
 • Stadsessay Hogerbouw

  Onze stad kan alleen nog in de hoogte groeien. Maar hoe zorgen we dan dat 't voor iedereen leefbaar blijft? Door slimmere onderhandelingsstrategieën. Bouw hoger en beter! Leesvoer in 15 stellingen mét extra argumenten van Gentse torenexperten. 

  Lees meer
  Publicatie Hoogbouw
 • Jongeren maken de stad

  In het volgend academiejaar gaan scholieren en studenten architectuur, stedenbouw en landschap aan de slag met thema’s en plaatsen die voor jongeren in Gent van betekenis zijn. Dat omdat Gent Europese jongerenhoofdstad wordt. Wat is het plan? Hoe kan je deelnemen?

  Lees meer
  Jongerenhoofdstad Manifestatie
 • Stadsessay Vasthoudgoed

  Publieke gebouwen zijn goud waard, zelfs al gaat het om spreekwoordelijk ‘oud ijzer’. Maar dan moeten we er wel op een optimale manier gebruik van maken. Ziehier het onderwerp van Stadsessay #05: Vast(houd)goed!

  Lees meer
  Publicatie Vastgoedbeleid
 • Gent architectuurstad

  Je zoektocht naar recente en toonaangevende architectuur in Gent begint op de website architectuur.gent! 

  Lees meer
  Webplatform Architectuurcultuur
 • Kandideren doe je zo!

  10 tips voor ontwerpers bij aanbestedingen van publieke opdrachten.

  Lees meer
  Aanbestedingsprocedures
 • Doe de skyline

  Wat betekenen hoge gebouwen voor een stad als Gent? Wat maakt een mooie toren en vanaf wanneer noemen we iets hoog? Ontdek het op de expo Skyline in het STAM. 

  Lees meer
  Expo Hoogbouw
 • Kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers

  Voor kleinere ontwerpopdrachten doet de Stadsbouwmeester beroep op een lijst van beloftevolle, lokale ontwerpers.

  Lees meer
  Poule ontwerpopdrachten

Architectuur Prijs Gent

 • Gent is een architectuurstad. De Architectuur Prijs Gent zet daarom goed ontwerp in de kijker. In 2021 werd de prijs gelanceerd door de stadsbouwmeester en het Architectuur Platform Gent. Tijdens de eerste editie kaapte het Kapitein Zeppospark de trofee van de vakjury weg, en de werkplaats van houtatelier Lab15 won de publieksprijs. Afspraak in 2024 voor de tweede editie! 

 • 246 gesprekken voor architectuurkwaliteit

  De kwaliteitskamer Gent is een vaste expertencommissie die inzet op goed opdrachtgeverschap, kansen biedt aan ontwerptalent en ruimte maakt voor dialoog over de kwaliteit van onze bebouwde en onbebouwde ruimte. Na de eerste drie werkjaren (2018-2021) onder het voorzitterschap van de stadsbouwmeester, werd de balans opgemaakt. Het evaluatierapport uit 2021 ijvert voor nog meer open gesprekscultuur.  Meer weten over het beleidsdocument?

De publicaties: stadsessays en stadskaarten

Via korte, gerichte en scherpe essays en pamfletten zoomt het team van de stadsbouwmeester af en toe in op concrete uitdagingen. Wat leeft momenteel in Gent? Alle stadsessays of stadskaarten krijgen een duidelijk thema, dat samen met één of meerdere stedelijke diensten en externe experts en actoren mee uitgewerkt wordt. Het doel? Verandering brengen in de stedelijke agenda en elementen aanreiken om het beleid mee richting te geven.

programma

Het team van de stadsbouwmeester

 • De stadsbouwmeester werkt niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit samenwerking. Hij is meer dan één persoon. Drie medewerkers werken mee aan de kwaliteit en de diversiteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte in Gent. Elke medewerker neemt de praktische en inhoudelijke organisatie voor zijn of haar rekening in aparte overlegkamers.

   • Matthias Blondia is architect, stedenbouwkundige en erkend ruimtelijk planner. Hij begeleidt de Ontwerpkamer van de stadsbouwmeester.
   • Annelies Neyens is architect, en organiseert de Kwaliteitskamer van de stadsbouwmeester.
   • Bregje Provo is architectuurhistoricus en volgt de Bouwmeesterkamer van de stadsbouwmeester op.
   • Peter Vanden Abeele, de stadsbouwmeester zelf, is voorzitter van de Advieskamer.