Stadsbouwmeester

18_CAMP_STBMSTER_ELEMENTEN.jpg

Samen stad bouwen

Sinds 1 november 2017 is Peter Vanden Abeele stadsbouwmeester van de Stad Gent. Hij houdt een wakend oog op de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid: hoe halen we het maximum uit de beschikbare ruimte? Wat doen we met de vrije ruimte? Wat zijn de uitdagingen en groeipijnen in Gent? Met een brede blik bouwt de stadsbouwmeester zo mee aan een leefbare, kwalitatieve en coherente stad.

Wie wint de eerste Architectuur Prijs Gent?

 • Stad Gent, Team Stadsbouwmeester en Archipel vzw lanceren de Architectuur Prijs Gent ! Een prijs voor recent gerealiseerde projecten op Gents grondgebied die getuigen van ontwerpkracht en die een duurzame verrijking voor de stad zijn. Zend je project in! Klein of groot, woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alles mag. Ook bruggen, pleinen of parken of landschappelijke projecten komen in aanmerking. Alleen nieuwbouw? Nee, ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties zijn welkom. Lees er alles over op de nieuwe website www.architectuur.gent

Ga mee in debat!

Meer weten over de visie, ambities en voorstellen van de stadsbouwmeester?

Download hier de visienota PDF (10.84 MB)

De vier rollen van de stadsbouwmeester

 • Advies en transparantie

  De stadsbouwmeester helpt met het opstellen van duidelijke en heldere regels en afspraken voor het bouwen in Gent. HIj waakt mee over de transparantie, objectiviteit en kwaliteit van nieuwe bouwprojecten en aanbestedingen.

 • Ateliers en overlegplekken

  Hij helpt mee om de samenwerking tussen de verschillende spelers in de stad vlotter te laten lopen, zoals stadsdiensten, ontwerpers, en bouwheren. Via ateliers en overlegplekken wordt die samenwerking nog versterkt.

 • Bouwcultuur

  De stadsbouwmeester zorgt er mee voor dat de identiteit van Gent versterkt wordt via de bouwcultuur. Dat doet hij niet door een bepaalde architectuur op te dringen, maar door in debat te gaan met alle betrokkenen, van ondernemers tot bewoners.

 • Duurzaamheid

  Hij reikt ideeën aan voor een duurzame toekomst. Welke thema’s zijn cruciaal voor de stad, wat zijn de pijnpunten op lange termijn? Wat kunnen we daar nu al aan doen? Hij voedt het stedelijk beleid, ook los van concrete aanleidingen en vragen.

Het team van de stadsbouwmeester

 • De stadsbouwmeester werkt niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit samenwerking. Hij is meer dan één persoon. Drie medewerkers werken mee aan de kwaliteit en de diversiteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte in Gent. Elke medewerker neemt de praktische en inhoudelijke organisatie voor zijn of haar rekening in aparte overlegkamers.

   • Matthias Blondia is architect, stedenbouwkundige en erkend ruimtelijk planner. Hij begeleidt de Ontwerpkamer van de stadsbouwmeester.
   • Annelies Neyens is architect, en organiseert de Kwaliteitskamer van de stadsbouwmeester.
   • Bregje Provo is architectuurhistoricus en volgt de Bouwmeesterkamer van de stadsbouwmeester op.
   • Peter Vanden Abeele, de stadsbouwmeester zelf, is voorzitter van de Advieskamer.

  De stadsessays

  Via korte, gerichte en scherpe essays zoomt het team van de stadsbouwmeester af en toe in op concrete uitdagingen. Wat leeft momenteel in Gent? Elk stadsessay krijgt een duidelijk thema, dat samen met één of meerdere stedelijke diensten en externe experts en actoren mee uitgewerkt wordt. Het doel? Verandering brengen in de stedelijke agenda en elementen aanreiken om het beleid mee richting te geven.

  • Stadsessay 04 - Stadsgebouw 2.0

   Gedeelde gebouwen en campussen waarin ontmoeting centraal staat.

   Lees het stadsessay
  • Stadsessay 03 – Brokkelbrug

   De sluitsteen van het E-17 viaduct in Gentbrugge.

   Lees het stadsessay
  • Stadsessay 02 – Betonschra(a)p

   Ontharden als opgave voor een klimaatrobuuste stad.

   Lees het stadsessay
  • Stadsessay 01 - Breed Wonen

   Een voorzet voor een ruimtelijk beleid dat inzet op “breed wonen”.

   Lees het stadsessay

  246 gesprekken voor architectuurkwaliteit

  • De stadsbouwmeester pleit als voorzitter van de Gentse kwaliteitskamer voor een intensere samenwerking met bouwheren, ontwerpers en stedelijke diensten. Dat staat in een evaluatierapport dat op vrijdag 19 februari 2021 werd voorgelegd aan het stadsbestuur. In het rapport komen de belangrijkste partners van de kwaliteitskamer aan het woord, wordt de praktische werking toegelicht en formuleert de stadsbouwmeester twintig aanbevelingen om te komen tot een breed gedragen architectuurcultuur voor Stad Gent. Wil je er meer over weten? Meer weten over het beleidsdocument?

  • Gezwind op het zadel langs nieuwe stadsontwikkelingen

   De stadsbouwmeester bracht twee fietstochten in kaart rond een aantal toekomstgerichte ontwikkelingen. De lussen kruisen elkaar tussen Vooruit en De Nieuwe Dokken/Dampoort. De routes leiden je langs een reeks architectuurprojecten, nieuwe fiets- en mobiliteitsverbindingen en bijzondere stedelijke uitdagingen voor de toekomst. Elke lus is 17,5 km lang. Heb je genoeg kracht in de benen, dan kan je ook 35 km trappen.

   Ga naar de fietskaart.

  Nieuws en oproepen voor ontwerpers

  • Op naar het schoonste terras van Gent

   Farys zoekt een ontwerpteam voor een nieuw horecagebouw en de heraanleg van de grote speeltuin op de Blaarmeersen. Kandideer!

   Lees meer
  • Wie ontwerpt een nieuwe mediacampus?

   Arteveldehogeschool zoekt een ontwerpteam voor de bouw van een nieuwe onderwijscampus aan de Brusselsepoortstraat. Stel je kandidaat!

   Lees meer
  • Een waterpoort voor de stad

   De UCB-site aan kruising tussen Schelde en Ringvaart zou belangrijk kunnen worden voor de stadsbevoorrading via het water. Sogent is op zoek naar een ontwerpteam dat de haalbaarheid onderzoekt. 

   Lees meer
  • Wie wint de eerste Architectuur Prijs Gent?

   Hoe goed is dat? Op 14 oktober 2021 kan jouw project laureaat worden van de eerste Architectuur Prijs Gent. Een prijs voor recent gerealiseerde projecten op Gents grondgebied die getuigen van ontwerpkracht en een duurzame verrijking voor de stad zijn. Kom maar op met die inzending!

   Lees meer
  • Vragen over bouwen

   Ben je architect en bereid je een omgevingsvergunning bouw voor? Neem dan zeker een kijk op de vernieuwde webpagina voor bouwprofessionals. Je vindt er alles over de opmaak van je dossier.

   Lees verder
  • Architectuurplatform Gent in de steigers

   Verschillende Gentse partners werken samen om de discussie over architectuurontwerp te bevorderen.

   Lees meer
  • Lezing Buitenstaanders gemist?

   Geen nood. Herbekijk de lunchlezing door stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele en Nederlands stadsmaker Simon Franke over de impact van corona op stadsontwikkeling in Gent. 

   Lees meer
  • Kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers

   Voor kleinere ontwerpopdrachten doet de Stadsbouwmeester beroep op een lijst van beloftevolle, lokale ontwerpers.

   Lees meer