DSC_7122_groter.jpg
MSOC Gent

Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Gent

In Medisch Sociaal Opvangcentrum Gent kunnen gebruikers van illegale drugs terecht voor laagdrempelige, multidisciplinaire hulpverlening.

Wat doet het centrum?

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) biedt multidisciplinaire, laagdrempelige hulp aan gebruikers van illegale drugs. Het gaat enkel om ambulante hulpverlening, je kunt dus niet in het centrum verblijven.

De behandelingsprogramma’s focussen op medische en/of psychosociale begeleiding en/of advies. Het doel is de lichamelijke, psychische en sociale situatie van gebruikers en hun omgeving te verbeteren, en het druggebruik uiteindelijk te beperken of te stoppen.

Het centrum hecht er veel belang aan om dat in het tempo van de cliënten te doen, vanuit een motiverende aanpak. Het is de bedoeling hun kansen en mogelijkheden zoveel mogelijk te versterken.

Doelgroep

Je kunt in MSOC Gent terecht als je aan de volgende criteria voldoet:

 • Je bent achttien jaar of ouder.
 • Je bent minstens één jaar afhankelijk van een of meerdere illegale drugs.
 • Je ondervindt langdurige en ernstige problemen in belangrijke levensdomeinen: gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, relaties of justitie.

Aanmelding en intake

Kandidaten kunnen elke werkdag langskomen tijdens de openingsuren van het centrum of bellen naar 09 223 46 44.

In een eerste gesprek bekijken we of je in aanmerking komt voor verdere medische en/of psychosociale opvolging. Als we samen beslissen om de begeleiding in het MSOC op te starten, plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. Zoniet, verwijzen we je gericht door naar een ander centrum.

Tijdens de opstartfase verwachten we dat je je dagelijks aanmeldt in het centrum.

Werking

Samen met jou proberen we je druggebruik en de schadelijke gevolgen ervan te beperken of te stoppen. Dat gebeurt altijd in overleg met jou en op basis van jouw noden en mogelijkheden.

 • Meestal gebruiken we methadon om een verslaving aan heroïne op te vangen. 
 • We onderzoeken de lichamelijke gevolgen van het druggebruik en behandelen ze waar mogelijk.
 • Voor hepatitis B is er een vaccinatieprogramma.
 • Voor de behandeling van HIV en hepatitis C werken we samen met de gespecialiseerde centra.
 • We volgen eventuele psychiatrische problemen op.
 • We maken tijd en ruimte voor begeleiding op belangrijke levensterreinen: huisvesting, tewerkstelling, justitie, sociale zekerheid, kinderzorg of relaties.
 • In crisissituaties werken we gericht aan oplossingen.

MSOC Gent werkt nauw samen met andere medische en sociale hulpverlenende instanties in het Gentse drugshulpverleningsnetwerk.

Team

Het MSOC team bestaat uit vijf artsen, drie verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, sociaal culturele werkers, administratieve medewerkers, drie projectmedewerkers, een psychosociale coördinator en de directie.

Project GIG Spuitenruil

Het project GIG (Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik) - Spuitenruil Oost-Vlaanderen coördineert spuitenruil in Gent en Oost-Vlaanderen. Het doel is de schade van injecterend druggebruik te verminderen.

 • Dienstverlening voor druggebruikers: gratis en anonieme omruiling en verdeling van injectiemateriaal en containers, informatie over de gezondheidsrisico’s, advies en doorverwijzing.
 • Dienstverlening voor organisaties en diensten: gratis vormingen over spuitenruil en preventie van prikongevallen. Alle mogelijke diensten die in contact komen met injecterende gebruikers en/of zwerfspuiten kunnen bij spuitenruil terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Meer weten?

Koenraad De Decker, coördinator GIG – Spuitenruil Oost-Vlaanderen
koenraad.dedecker@stad.gent 
09 223 46 44
 

KDO (kinderen & drugverslaafde ouders)

KDO helpt zowel ouders met kleine kinderen (tot 12 jaar) als zwangere vrouwen die kampen met een drugprobleem. Het is een gratis, vrijwillig en laagdrempelig project dat outreachend werkt in Oost-Vlaanderen. We gaan langs bij cliënten thuis en bieden hen in hun eigen leefomgeving een luisterend oor, intensieve ondersteuning, en hulp op maat.

Daarnaast geven we ook gratis advies aan hulpverleners die vragen hebben rond de problematiek.

Meer weten?

Contacteer coördinator Fabienne Vandensteen:
fabienne.vandensteen@stad.gent
0477 82 06 14

 

MSOC praktisch

Bekijk de openingsuren en praktische info.

 

Video

Antennewerkingen

Het MSOC richt zich op de regio van Gent en omgeving. Het heeft eveneens antennewerkingen in Sint-Niklaas, Lokeren en Zele.

Lokeren

Lepelstraat 4
9160 Lokeren

(Let op: deze antenne verhuist
binnenkort naar een nieuw adres.)

03 778 60 34

donderdag van 10 tot 13 uur
en van 17 tot 19 uur

Zele

Lokerenbaan 43
9240 Zele

0477 20 23 11

donderdag van 19 tot 20.30 uur

Sint-Niklaas

Abingdonstraat 99 (Welzijnshuis)
9100 Sint-Niklaas

03 778 60 34

donderdag van 14 tot 16.30 uur