De gemeenteraad

Alles over de gemeenteraad en OCMW-raad in Gent: samenstelling en bevoegdheden, kalender, verslagen, besluiten en live uitzendingen.

Televisie met vergadering van de gemeenteraad

Bekijk de gemeenteraad live

Bekijk de gemeente- en OCMW-raad via de raadpleegomgeving. Dit kan zowel live (op de homepagina) als achteraf (via de kalender).

Ga naar de (live)uitzending

De Gentse gemeenteraad telt 53 gemeenteraadsleden, inclusief het college van burgemeester en schepenen. De leden legden op 3 januari 2019 hun eed af voor 6 jaar. Christophe Peeters is voorzitter, Zeneb Bensafia is ondervoorzitter.
De algemeen directeur, Mieke Hullebroeck, woont alle vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor de verslagen ervan.

Sinds 2019 zijn de gemeenteraadsleden eveneens de raadsleden van de OCMW-raad (raad voor maatschappelijk welzijn). 

Kalender, verslagen en beslissingen

Wil je weten wanneer de volgende gemeenteraad plaatsvindt? Wil je een vergadering van de raad herbekijken? Of wil je zoeken in beslissingen en verslagen? Surf dan naar de raadpleegomgeving van stad Gent

 • Bekijk de gemeenteraad

  Bekijk de gemeenteraden digitaal via de raadpleegomgeving, zowel live als achteraf. Op de link vind je de meest recente of live uitzending. Via de kalender ga je naar een vorige vergadering. 

  Naar de raadpleeg-omgeving
 • Raadpleeg de kalender

  Filter op maand en op type vergadering, bv. gemeenteraad (GR), raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) of vragenuurtje. Tijdens het vragenuurtje stellen raadsleden vragen over het bestuur van de gemeente.

  Naar de kalender
 • Beslissingen en verslagen

  Wat werd beslist op vorige vergaderingen? Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’. Maak gebruik van de filters om de zoekopdracht te verfijnen.

  Het verslag (de notulen) van een gemeenteraad vind je steeds bij de zitting, onder de agenda.

  Zoek een beslissing

Werking van de gemeenteraad

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW) zijn de belangrijkste politieke organen van de stad Gent. De raadsleden vormen de volksvertegenwoordiging van de stad. Ze worden om de 6 jaar rechtstreeks verkozen door de Gentse burgers.

De gemeenteraad: 

 • regelt alles wat binnen het Gentse grondgebied van gemeentelijk belang is.
 • stelt het algemene beleid vast voor de Stad Gent en bestuurt de stad op hoofdlijnen.
 • heeft specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit bepaalde wetten of decreten, zo bijvoorbeeld:
 • houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.

De OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

De gemeenteraad zet volop in op burgerbetrokkenheid bij haar werking. Hoe ze dit wil doen, lees je in de nota 'Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar'

Coalitie en oppositie

De Gentse coalitie bestaat uit de partijen Open Vld, Groen, Vooruit en CD&V. De andere partijen vormen de oppositie. De oppositiepartijen in Gent zijn N-VA, Vlaams Belang en PVDA. Het aantal stemmen dat een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt, bepaalt de grootte van het aandeel dat een partij heeft in de coalitie of de oppositie.

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeenteraad?

Dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Commissies, vragenuurtje en bureau van deontologie

Dien een voorstel in bij de gemeenteraad

Heb je een vraag of voorstel voor de gemeenteraad? Of wil je de raadsleden in jouw buurt uitnodigen? Dat kan!