Jaarrekening Stad Gent

Lees in de jaarrekeningen van de Stad Gent wat er in het afgelopen jaren is gerealiseerd en met welke middelen.

Jaarrekening Stad Gent 2021

De jaarrekening 2021 van de stad Gent, opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) sluit het boekjaar 2021 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 24,70 miljoen euro.

De exploitatierekening of het ‘huishoudbudget’ van de stad Gent sluit af met een meeropbrengst van 36,25 miljoen euro. Dat is 24,07 miljoen euro meer dan gebudgetteerd.

De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 99,23% en voor 97,02% gerealiseerd. In 2021 werd wat investeringen betreft 115,30 miljoen euro aangerekend op het budget. Dit is 36,82 miljoen euro meer dan in het jaar 2020, waar door corona een significante daling werd vastgesteld.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn ofwel de autofinancieringsmarge eindigt in 2021 met een resultaat van -22,95 miljoen euro, wat 23,99 miljoen euro hoger is dan de -46,94 miljoen euro die werd gebudgetteerd.

Publicatiedatum jaarrekening 2021: 28 juni 2022

Meer weten over de jaarrekening 2021?

Jaarrekening Stad Gent 2020

De jaarrekening 2020 van de Stad Gent, opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) sluit het boekjaar 2020 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 27,32 miljoen euro.

De exploitatierekening, zeg maar het huishoudbudget van de Stad Gent, sluit af met een overschot van 46,24 miljoen euro. Dat is 23,19 miljoen euro beter dan gebudgetteerd. De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 98,50% en 96,22% gerealiseerd. Wat investeringen betreft werd ruim 78,48 miljoen euro aangerekend op het budget van 2020. Dat is een pak minder dan 2019 en dat komt natuurlijk door de coronacrisis. De autofinancieringsmarge, de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn, eindigt met een resultaat van -2,52miljoen euro, wat ruim 26,49 miljoen euro beter is dan gebudgetteerd.

Lees de jaarrekening 2020 en de toelichting erbij.

Meer weten over wat gerealiseerd is in 2020? Lees de beleidsevaluatie.

Jaarrekening Stad Gent 2019

De rekening van de Stad Gent, opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus (BBC), sluit het boekjaar 2019 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 39,45 miljoen euro.

De exploitatierekening, zeg maar het huishoudbudget van de Stad Gent, sluit af met een overschot van 74,49 miljoen euro dit is 28,13 miljoen euro beter dan gebudgetteerd. De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 100,59 % en 97,73 % gerealiseerd. Betreft investeringen werd ruim 109 miljoen euro aangerekend op het budget van 2019, een recordbedrag. De autofinancieringsmarge, de mate waarin de Stad Gent in staat is zijn investeringen te financieren op lange termijn, eindigt met een positief resultaat van 29,23 miljoen euro, wat ruim 28,38 miljoen euro beter is dan gebudgetteerd.

Lees de jaarrekening 2019 en de toelichting erbij.

Oudere jaarrekeningen raadplegen

Ben je op zoek naar een jaarrekening van de Stad Gent van voor 2019? Mail naar strategie@stad.gent

Meer weten over het budget voor de komende jaren, neem een kijkje op de pagina van het meerjarenplan.