Jaarrekening Stad Gent

Lees in de financiële verslagen wat de Stad Gent afgelopen boekjaren heeft gerealiseerd en met welke middelen.

Jaarrekening Stad Gent 2023 

De jaarrekening 2023 van de stad Gent, die wordt opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus en die het college van burgemeester en schepenen u voorlegt, sluit het boekjaar 2023 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 50,1 miljoen euro. 

De exploitatierekening of het ‘huishoudbudget’ van de stad Gent sluit af met een overschot van 97,50 miljoen euro. Dit is dankzij de budgettaire discipline die we ingesteld hebben, onder andere door meevallers zoveel als mogelijk te laten terugvloeien naar de algemene financiering. 

De gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten werden respectievelijk voor 97,0% en voor 100,4% gerealiseerd. In 2023 werd wat investeringen betreft 119,50 miljoen euro aangerekend op het uitgavenbudget. Dit is een aanrekeningsgraad van 75,7%. 

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn, ofwel de autofinancieringsmarge, eindigt in 2023 met een resultaat van 26,27 miljoen euro.

Meer weten over de jaarrekening 2023?

Jaarrekening Stad Gent 2022

De jaarrekening 2022 van de stad Gentopgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus (BBC), sluit het boekjaar 2022 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 4,68 miljoen euro.

De exploitatierekening of het ‘huishoudbudget’ van de stad Gent sluit af met een tekort van 3,98 miljoen euro. Dat is 26,68 miljoen euro beter dan gebudgetteerd, een gevolg van de bewarende maatregelen die we instelden. De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 97,90% en voor 95,70% gerealiseerd. Wat investeringen betreft werd 158,37 miljoen euro aangerekend op het uitgavenbudget. Dit is 16,32 miljoen euro meer dan in het jaar 2021.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn ofwel de autofinancieringsmarge eindigt in 2022 met een resultaat van -67,66 miljoen euro, wat 29,1 miljoen euro beter is dan de -96,76 miljoen euro die werd gebudgetteerd.

Jaarrekening Stad Gent 2021

De jaarrekening 2021 van de stad Gent, opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) sluit het boekjaar 2021 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 24,70 miljoen euro.

De exploitatierekening of het ‘huishoudbudget’ van de stad Gent sluit af met een meeropbrengst van 36,25 miljoen euro. Dat is 24,07 miljoen euro meer dan gebudgetteerd.

De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 99,23% en voor 97,02% gerealiseerd. In 2021 werd wat investeringen betreft 115,30 miljoen euro aangerekend op het budget. Dit is 36,82 miljoen euro meer dan in het jaar 2020, waar door corona een significante daling werd vastgesteld.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn ofwel de autofinancieringsmarge eindigt in 2021 met een resultaat van -22,95 miljoen euro, wat 23,99 miljoen euro hoger is dan de -46,94 miljoen euro die werd gebudgetteerd.

Lees de jaarrekening 2021 en de toelichting erbij.

Oudere jaarrekeningen raadplegen

Ben je op zoek naar een jaarrekening van de Stad Gent van voor 2020? Mail naar strategie@stad.gent

Meer weten over het budget voor de komende jaren? Lees alles over het meerjarenplan 2020-2025.