Meerjarenplan 2020-2025

Met het meerjarenplan werkt de Stad Gent haar bestuursakkoord uit. Ontdek de planning van het beleid en de financiën voor 2020-2025.

Het strategisch meerjarenplan bestaat telkens uit:

  • Een strategische nota
  • Een financiële nota
  • Een toelichting

Het meerjarenplan 2020-2025 is de uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, Vooruit en CD&V – hebben afgesloten begin deze regeerperiode.

In het akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen:

  • Ambitie om als stad voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen.
  • Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

Tweemaal per jaar passen we als lokale overheid onze budgetten aan, aan de realiteit. De laatste budgetaanpassingen waren:

  • Een budgetwijziging in juni 2023
  • Een budgetopmaak in december 2023

Laatste aanpassing meerjarenplan: budgetopmaak 2024

De inflatie blijft hoog, dus voorzien we de nodige budgetten om de geplande werken aan onze wegen en stadsgebouwen niet in het gedrang te laten komen. Ook voeding is vandaag duurder geworden. Daarom ondersteunen we sociale restaurants in het verderzetten van hun werking en houden we maaltijden in de Gentse stadscholen betaalbaar. Zorgen voor stabiliteit is ook kijken naar de toekomst, daarom schakelen we nu een versnelling hoger in het aanleggen van zonnepanelen op onze stadsgebouwen, om hier later de vruchten van te kunnen plukken. Klimaatrobuust, maar ook financieel slim, want ook de energieprijzen blijven volatiel.

We maakten ook ruimte om nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals het groeiend succes van de UiTPAS, waarmee Gentenaars die het nodig hebben aan kansentarief kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Ook waar bovenlokale steun beperkt werd, kiezen we expliciet om blijvend zorg te dragen voor de meest kwetsbare Gentenaars.

We investeren in bijkomende inpandige fietsenstallingen tijdens de Gentse Feesten, want we leren uit onze succesverhalen. En we zorgen, samen met Vlaanderen, voor een aantal noodzakelijke renovaties aan de cultuurhuizen De Vooruit en De Kopergietery.

Gelukkig waren er ook wat meevallers te noteren tijdens deze budgetopmaak. Zo evolueerden de energieprijzen gunstig en door de inzet op het innen van retributies ten laste van houders van buitenlandse nummerplaten zorgen we voor hogere ontvangsten.

We kunnen opnieuw concluderen dat we het budget ‘op orde’ houden, inclusief een bufferbedrag van iets meer dan 10 miljoen euro op de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025. Zo houden we ruimte voor onvoorziene kosten en kunnen we omgaan met de schommelingen die wellicht nog wel even zullen aanhouden.

Ontdek het aangepaste meerjarenplan

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025 (gepubliceerd op 20 december 2023) PDF (11.63 MB)

Eerdere aanpassingen meerjarenplan 2020-2025

Hoe kwam het meerjarenplan 2020-2025 tot stand?

Aan de basis van het meerjarenplan 2020-2025 ligt een grondig debat en een doordacht traject. Hieruit vloeien 20 strategische doelstellingen voort om Gent voor te bereiden op de toekomst. Die doelstellingen worden gebundeld onder 4 thema’s:

Voor het eerst volgt de strategische en financiële planning deze inhoudelijke keuzes. Met andere woorden: we zijn afgestapt van een ‘boekhoudlogica’ en gaan voor een inhoudelijke, transparante aanpak. 

Investeringen

Het resultaat mag gezien worden. De komende 6 jaar investeert het stadsbestuur een recordbedrag van 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het investeringsvolume ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. Voor alle duidelijkheid: we doen dat op eigen kracht. Ook vanuit Vlaanderen en Europa verwachten we nog investeringsmiddelen in de vorm van subsidies. We zijn trots, net als de volledige ploeg, dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is de grootste investering ooit in de stad en de Gentenaars.

Het grote budget dat werd vrijgemaakt voor investeringen is hoognodig. Gent groeit en de stedelijke uitdagingen groeien mee. Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, ruim 10.000 meer dan nu. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienstverlening en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen.

Ook in de ‘verbonden rechtspersonen’ van de Stad - de ‘satellieten’ Farys, District09, IVAGO en het AGB Kunst en Design - wordt extra geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt ook van hen een rationaliseringsoefening verwacht. Het staat hen vrij hoe die te realiseren, en bovendien wordt het bespaarde bedrag opnieuw geïnvesteerd in nieuw beleid.

Inkomsten

Om de vele ambities te vertalen naar een financieel meerjarenplan zijn moedige keuzes gemaakt. Met bijzondere aandacht voor:

  • Efficiëntie en optimalisatie in de eigen stadsorganisatie
  • Betere inning van inkomsten
  • Hervorming en de gerichte verhoging van bepaalde belastingen in functie van beleidskeuzes

Tot slot zijn er enkele beslissingen van de Vlaamse overheid met een positieve budgettaire impact, waarvan de belangrijkste de tussenkomst in de pensioenlasten van stadspersoneel is.

Beschikbaar budget

In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Het tarief van de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk.