College van burgemeester en schepenen

Alles over het college en het vast bureau: samenstelling en bevoegdheden, werking en besluiten.

Het college van Stad Gent telt 11 leden. Naast de burgemeester zijn er 10 schepenen. De gemeenteraadsleden hebben hen gekozen tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019. De leden van het college zijn eveneens de leden van het vast bureau van het OCMW. 

De algemeen directeur, Mieke Hullebroeck, woont alle vergaderingen van het college bij en is verantwoordelijk voor de verslagen. 

  • Beslissingen

    Ben je op zoek naar een beslissing van het college? Geef een zoekterm in bij 'Zoeken'. Maak gebruik van de filters om de zoekterm te verfijnen. 

    Zoek een beslissing

Werking van het college

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van de raadsbeslissingen. Daarnaast zijn er specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het stedelijk budget.

Het college komt wekelijks samen, meestal op donderdag. Je kan de kalender raadplegen op de raadpleegomgeving van Stad Gent. Je kan daar na de vergadering ook de (openbare) besluiten raadplegen.
De vergaderingen zijn niet openbaar. Je kan die dus niet bijwonen. Er worden ook geen opnames van gemaakt.

Het college kan enkel samen (collegiaal) beslissen. Schepenen kunnen dus niet individueel beslissen. Om praktische redenen is er wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke domeinen.