Deontologische commissie

Wat doet de deontologische commissie? Hoe is die samengesteld? Wat als je inbreuken tegen de deontologische code hebt vastgesteld?

De deontologische code biedt een houvast aan de lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen. Deze code voorziet ook in de oprichting van een deontologische commissie (voorheen: bureau voor deontologie) die oordeelt over klachten en meldingen over de inbreuken op deze deontologische code. De deontologische commissie geeft hierover een gemotiveerd advies. En kan bovendien op eigen initiatief advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code.

Wie zetelt in de deontologische commissie?

De gemeente- en OCMW-raad stelden de deontologische commissie samen. Ze bestaat zowel uit afgevaardigden die door de politieke fracties - waaruit de gemeenteraad is samengesteld - zijn aangeduid, als uit evenveel onafhankelijke experten. Bij elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad, wordt ook de deontologische commissie opnieuw samengesteld. 

Onafhankelijke experten

 • De heer Henri Heimans, voorzitter, magistraat op rust van het hof van beroep
 • Mevrouw Lieve Moors, plaatsvervangend voorzitter, magistraat op rust van het arbeidshof
 • Mevrouw Marian Verbeek, VVSG
 • De heer Karel Van Keymeulen, journalist op rust
 • De heer Nicolas Bouteca, UGent
 • De heer Herwig Reynaert, UGent
 • De heer Koenraad De Ceuninck, UGent
 • Mevrouw Rita Passemiers, gewezen Ombudsvrouw Stad Gent

Politieke afvaardiging

 • De heer Sven Taeldeman, voor de Vooruit-fractie
 • Mevrouw Mieke Valcke, voor de Groen-fractie
 • De heer Daniël Vuijlsteke, voor de Open Vld-fractie
 • Mevrouw Karlijn Deene, voor de N-VA-fractie
 • De heer Bob Cammaert, voor de N-VA-fractie
 • De heer Stijn De Roo, voor de CD&V-fractie
 • De heer Johan Deckmyn, voor de Vlaams Belang-fractie
 • Mevrouw Sonja Welvaert, voor de PVDA-fractie

Hoe kan je een melding of klacht indienen bij de deontologische commissie?

Je kan een klacht of melding over inbreuken op de deontologische code doorgeven aan de voorzitter van de gemeenteraad of de voorzitter van de commissie.

Hoe gaat het verder met jouw klacht of melding?

De deontologische commissie onderzoekt op vraag van voorzitter van de gemeenteraad of de OCMW-raad of van de voorzitter van de deontologische commissie de meldingen en klachten over vermeende schendingen van de deontologische code van de gemeenteraad en van de OCMW-raad.

De commissie geeft hierover een gemotiveerd advies en kan tevens op eigen initiatief advies uitbrengen met betrekking tot de bepalingen van deze code. 

Je vindt hierover meer informatie in het huishoudelijk reglement van de commissie.

Contactgegevens:

E-mail: deontologische.commissie@stad.gent
Tel: 09 266 50 21 (Dienst Bestuursondersteuning)