Huishoudelijk reglement van het college

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
woensdag 23 december 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 24 december 2020