Gemeen­te­raads­com­mis­sies

Alles over de gemeenteraadscommissies in Gent: de samenstelling en bevoegdheden, de kalender, agenda's, ontwerpbesluiten en volg (live) mee.

Gemeenteraadszaal Stad Gent
Televisie met vergadering van de gemeenteraad

Bekijk de commissies (live)

Bekijk de gemeenteraadscommissies via de raadpleegomgeving. Dit kan zowel live (op de homepage) als achteraf (via de kalender).

Naar de uitzendingen

In Gent zijn er 6 gemeenteraadscommissies. Die bestaan elk uit 17 gemeenteraadsleden. Een commissie neemt geen besluiten, maar bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor.

Kalender, vergaderingen en agendapunten

  • Raadpleeg de kalender

    Via de kalender van de raadpleegomgeving vind je alle commissievergaderingen. In de filter bovenaan kan je een commissie, maand en andere weergave aanduiden. 

    Naar de kalender
  • Bekijk de vergaderingen met agendapunten

    Je kan de commissies bekijken via de raadpleegomgeving, zowel live als achteraf. Via de link vind je de laatste vergadering. En via de kalender ga je naar een vorige vergadering. Per vergadering vind je (enkele dagen op voorhand) de agendapunten.

    Bekijk de commissies

Wat doen de (algemene) commissies? 

In de vergaderingen bespreken de raadsleden bepaalde thema's of dossiers, bedoeld voor de gemeente- of OCMW-raad. De commissie neemt geen besluiten, maar bereidt de raad voor. De gemeenteraad en de OCMW-raad nemen nadien de besluiten.

Tijdens de commissies kunnen de commissieleden ook mondelinge vragen stellen, die de leden van het college beantwoorden.

De commissies vergaderen éénmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen.

De commissies gaan steeds hybride door. Dit betekent dat sommige raadsleden in de gemeenteraadszaal deelnemen, de andere volgen de zitting digitaal.

Themacommissies

Daarnaast zijn er af en toe commissies over bepaalde thema's. Zo bijvoorbeeld is er jaarlijks een themacommissie over het jaarverslag van de ombudsvrouw. 

Bovendien organiseert de gemeenteraad minstens één keer per jaar een themacommissie op verplaatsing. Raadsleden gaan in gesprek met omwonenden en experten.