gemeenteraadszaal.jpg

Gemeenteraadscommissies

Je vindt hier de samenstelling, bevoegdheden, werking en vergaderdata van de commissies. En je kan de commissies (live) bekijken.

Wat doen de commissies?

Een gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema's of dossiers, bedoeld voor de gemeente- of OCMW-raad, toegelicht en uitgebreid besproken. De commissie neemt geen besluiten, maar bereidt de raad voor. De gemeenteraad en de OCMW-raad nemen nadien de besluiten.

De commissies vergaderen éénmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Je kan de openbare vergaderingen (live) bekijken. De commissies gaan steeds hybride door. Dit betekent dat sommige raadsleden in de gemeenteraadszaal deelnemen, de andere volgen de zitting digitaal.

Je kan de vergadering steeds bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis (Botermarkt 1, 9000 Gent). Benieuwd naar de vergaderdata? Je vindt deze in dit nieuwsbericht.

Het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad regelt de werking van de commissies en het verloop van de vergaderingen.

Welke commissies zijn er? Wie zetelt in de commissies?

In Gent zijn er zes gemeenteraadscommissies. Die bestaan elk uit 17 gemeenteraadsleden. In deze lijst vind je de samenstelling van de commissies. De zes commissies zijn:

 • Commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
  • Voorzitter: Cengiz Cetinkaya
  • Plaatsvervangend voorzitter: Emilie Peeters
 • Commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
  • Voorzitter: Mieke Bouve
  • Plaatsvervangend voorzitter: Jeroen Van Lysebettens
 • Commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
  • Voorzitter: Christiaan Van Bignoot
  • Plaatsvervangend voorzitter: Karin Temmerman
 • Commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
  • Voorzitter: Carl De Decker
  • Plaatsvervangend voorzitter: Gert Robert 
 • Commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
  • Voorzitter: Anne Schiettekatte
  • Plaatsvervangend voorzitter: Zeneb Bensafia
 • Commissie milieu, personeel en FM (MPF)
  • Voorzitter: Fourat Ben Chikha
  • Plaatsvervangend voorzitter: Jef Van Pee

 

Raadpleeg de vergaderdata, agendapunten en bekijk de commissies

De data van de eerstkomende commissievergaderingen vind je steeds via dit nieuwsbericht.

Op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming vind je de vergaderdata van alle commissies terug. Op de homepagina vind je de meest recente vergaderingen. Eerdere en toekomstige vergaderingen vind je via de 'Kalender'. Daar kan je aanvinken welke vergaderingen (bv. alle commissies) je in de kalender wil zien. Verder kan je aangeven van welke maand je de vergaderingen wil zien. 

Per vergadering vind je (enkele dagen op voorhand) de agendapunten en de (ontwerp)besluiten. Je kan daar ook alle vergaderingen bekijken! Dit kan zowel live, als achteraf.