Tekening van Gent

Themacommissie op verplaatsing

De gemeenteraad vergadert niet altijd in het stadhuis, maar soms op een andere plek. Raadsleden gaan in gesprek met omwonenden en experten.

Eerste themacommissie over studentenhuisvesting op 8 november 2022

De gemeenteraadsleden gingen voor de eerste commissie op verplaatsing naar de Arteveldehogeschool, campus Kantienberg. Ze gingen er in dialoog met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders van studentenhuisvesting. Je kan het verslag van deze themacommissie raadplegen.

Benieuwd naar het vervolg?

Tijdens de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) van 19 januari 2023 gaan de commissieleden hier verder op in. Die commissie start om 19 uur. Je kan deze commissie live bekijken via de raadpleegomgeving, of bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis (Botermarkt 1, 9000 Gent). Inschrijven is niet nodig. 

Opgelet: in tegenstelling tot de themacommissie in de Arteveldehogeschool, kan je op de commissie van januari niet het woord nemen. Je kan enkel komen luisteren.

Heb je een voorstel voor een volgende themacommissie?

Je kan zelf een onderwerp of locatie voorstellen. Het moet gaan om onderwerpen waarover een breed debat mogelijk is en die een impact hebben op jouw buurt. 

Heb je een voorstel van onderwerp of locatie? Mail je idee naar voorzitter.gemeenteraad@stad.gent.