Dienst Bestuursondersteuning - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Ondersteuning van de politieke organen
De Dienst Bestuursondersteuning faciliteert de werking van de Gentse gemeente- en OCMW-raad, van het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen. Via een digitaal besluitvormingsproces, kan het bestuur vlot en efficiënt beslissingen nemen.
Daarnaast neemt de dienst een aantal taken op ter ondersteuning van de administratie van de organisatie, bijvoorbeeld de (digitale) dispatching van de briefwisseling.

Sylvie Roos, diensthoofd

Locatie