Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 november 2021

Beschrijving

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 en de gemeenteraad van 22 juni 2021.

Het werd gewijzigd in de gemeenteraad van 27 september 2021 en in de raad voor maatschappelijk welzijn  van 28 september 2021.