Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maat­schap­pe­lijk welzijn

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 27 november 2023
Datum van bekendmaking
dinsdag 28 november 2023

Beschrijving

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Wanneer in een bepaling melding wordt gemaakt van de gemeenteraad, dan is deze automatisch van toepassing op de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.