Verzoekschriften door kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen via een verzoekschrift een vraag aan het stadsbestuur stellen.

Waar gaat het over?

Stad Gent en de gemeenteraad zetten volop in op kind- en jeugdvriendelijkheid. In dit kader doet de stad ook inspanningen om kinderen en jongeren van dicht bij het beleid te betrekken. Daarom voorziet de Stad de mogelijkheid voor kinderen/jongeren om via een verzoekschrift een vraag om iets te doen of iets te laten aan het stadsbestuur te stellen. Dit heet het verzoekschrift voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren kunnen een verzoekschrift richten aan:

 • de gemeenteraad;
 • het college van burgemeester en schepenen;
 • de burgemeester;
 • de voorzitter van de gemeenteraad;
 • de algemeen directeur;
 • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. 
 • Kinderen en jongeren kunnen vanaf 10 jaar tot en met 17 jaar een verzoekschrift indienen. 
 • Het verzoekschrift mag gesteund zijn door meerdere kinderen of jongeren, maar dat hoeft niet. Je mag dit ook alleen indienen.

Een verzoekschrift kan niet in behandeling worden genomen als:

 • de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is;
 • louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld; 
 • de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van de naam, voornaam en adres;
 • het taalgebruik ervan beledigend is.

Hoeveel kost het?

Je kunt een verzoekschrift gratis indienen.

Wat heb ik nodig?

Welke stappen zijn er?

Je kunt een verzoekschrift indienen:

Je krijgt binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord van het bevoegde orgaan.

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn geen uitzonderingen. 

Ben je ouder dan 17 jaar en wil je een verzoekschrift indienen? Dan kan dit via de procedure van de gewone verzoekschriften.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn