Adviesraden

Een adviesraad is een georganiseerd overleg tussen stadsbestuur, verenigingsleven en individuele burgers. Door het uitbrengen van adviezen willen de adviesraden wegen op het stedelijk beleid.

In Gent zijn er verschillende erkende stedelijke adviesraden, ingericht vanuit een specifieke thematische invalshoek of ter vertegenwoordiging van een bepaalde doelgroep.