Adviesraad en platform mondiale solidariteit

De Gentse spelers rond mondiale solidariteit zijn verenigd in 2 organen: een formele adviesraad AdMoS & een informeel platform AdMoSfeer.

Het Gentse stadsbestuur vindt gestructureerd overleg met middenveldorganisaties die bijdragen tot mondiale solidariteit belangrijk. Dankzij hun expertise en onderlinge samenwerkingen versterken ze het beleid van de Stad. 

Gentse Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS)

AdMoS adviseert de Stad Gent op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur. Dit gaat over beleidsnota’s, actieplannen, (subsidie)reglementen, … in verband met het Gentse beleid mondiale solidariteit en rechtvaardigheid.

Lid worden

 De Adviesraad Mondiale Solidariteit bestaat uit:

Het mandaat van de leden loopt één kalenderjaar.

Ambities en uitgebrachte adviezen

De adviesraad zet elke nieuwe legislatuur een aantal krijtlijnen uit. Lees memorandum 2024 voor de komende legislatuur, opgebouwd rond 4 kernthema's elk met hun eigen actiepunten.

Ook brengt de raad jaarlijks een aantal concrete adviezen uit zoals bijvoorbeeld:

Informeel overlegplatform (AdMoSfeer)

Naast het formele orgaan, is er ook een informele koepel, die:

  • Een netwerk wil opzetten tussen Gentse spelers met als doel inhoudelijke verrijking, samenwerking en meer slagkracht
  • Een draagvlak wil creëren voor mondiale solidariteit bij Gentenaars door middel van sensibiliserende activiteiten en communicatie