Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën - Vooruit

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Rudy Coddens

Bevoegdheden

  • sociaal beleid;
  • seniorenbeleid;
  • ouderenzorg;
  • Voorzitter BCSD;
  • armoedebeleid;
  • gezondheidsbeleid, Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC), eretekens laureaat van de arbeid, liefdadigheidsfeesten, tombola's en collecten, aanvragen privé-pensioenen, stadsfinanciën;
  • financieel toezicht verzelfstandigingen;
  • dienstenbedrijf.