Horeca-attest

Hier vind je informatie over het aanvragen van een horeca-attest. Dit attest hebt je nodig voor de opstart van een horecazaak.

Waar gaat het over?

Het horeca-attest is een kwaliteitslabel uitgereikt door de Stad Gent. Dit attest bevestigt dat de horeca-uitbater de stedelijke goedkeuring heeft om een zaak uit te baten. Het horeca-attest vermeldt of de uitbater alcoholische dranken mag schenken en het verplichte sluitingsuur.

In geval van een pop-up komt daar ook de start- en einddatum van je zaak bij.

Wat heb ik nodig?

Welke documenten indienen?

Het volgende dien je in bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) of voeg je digitaal toe aan het e-formulier:

 • Ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer. Je vraagt dit aan via de Kruispuntbank, het Ondernemingsloket of je boekhouder. Zorg ervoor dat alle leden van je onderneming opgenomen zijn in de Kruispuntbank en vermeld zijn in het Staatsblad
 • Uittreksel uit het strafregister '596.1-8 dranken' van alle personen opgenomen in de Kruispuntbank als je alcoholische dranken wilt serveren. Je vraagt dit aan bij de gemeente of politie waar je gedomicilieerd bent. Niemand mag zich in een van de uitsluitingsgronden bevinden.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing wanneer je zaak 50 m² of groter is
 • Bewijs van aangifte FAVV. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen contacteer je via de Gaston Crommenlaan 6/1000, 9050 Gentbrugge, 09 210 13 00 of via Info.OVB@favv.be
 • Bewijs van aangifte SABAM en billijke vergoeding. De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers contacteer je via www.eengemaakteaangifte.be
 • Bij een pop-up: de periode(s) van uitbating. Je mag per kalenderjaar maximaal 4 periodes van 30 aaneensluitende dagen opgeven

De Stad Gent behandelt je aanvraag zodra je alle nodige bewijsstukken hebt ingediend.

De Stad Gent

 • controleert of je pand stedenbouwkundig beschikt over een horecafunctie / de horecafunctie op de juiste manier is verkregen;
 • onderzoekt in het geval van een tijdelijke horecazaak of een pop-up is toegelaten in je pand;
 • voert een hygiënecontrole uit en maakt hiervoor een afspraak met jou;
 • checkt of je voldaan hebt aan de meldingsplicht bij de brandweer als je pand minimum 50 m² groot is. Je kunt de melding doen via https://zonecentrum.zoneforce.be;
 • vraagt voor je een brandveiligheidsattest aan bij de brandweer, als je zaak groter of gelijk is aan 100m². Een medewerker van de brandweer zal je hierover contacteren.

Voldoet je dossier aan alle voorwaarden, dan ontvang je je horeca-attest. De Stad Gent houdt je verder op de hoogte.

 • Bij de aanvraag van een horeca-attest kun je aanvinken dat je een terras wenst. Let wel, het aanvinken van deze optie verleent nog geen recht om een terras te plaatsen en biedt ook geen garantie op het verkrijgen van de gewenste vergunning.  Een medewerker van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte zal je contacteren voor een afspraak om ter plaatse het gewenste terras op te meten en de aanvraagprocedure op te starten. Alle nodige info vind je op de pagina vergunning horecaterras.

Welke stappen zijn er?

Timing aanvraagprocedure Horeca-attest

Je dient minimaal 30 (of 45 werkdagen indien je zaak groter is dan 100 m²) vóór het openen van je zaak een volledige aanvraag in tot het bekomen van een horeca-attest.

Gemakkelijk en snel online

Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt. 
Voordat je start met je aanvraag: lees zeker na welke documenten je bij de hand moet hebben. 

 • Laad alle bewijsstukken op. Indien je de documenten niet kan uploaden, kan je geen aanvraag starten.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Horecacoach, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Aanvraag op papier

 • Download het Word-formulier, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Dien je aanvraag in bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG). Maak een afspraak bij het OOG. Dit kan telefonisch (09/210.10.60) of online. Breng de nodige bewijsstukken en een ingevuld aanvraagformulier mee. Je vindt een blanco aanvraagformulier ook helemaal onderaan deze pagina. Kun je zelf geen formulier afdrukken, dan kun je dit ook ter plaatse bekomen en invullen. Een medewerker van het OOG zal samen met jou je aanvraag overlopen. Zodra alle stukken correct en volledig zijn, wordt je aanvraag doorgestuurd naar de horecacoaches van de Stad Gent. Die beslissen dan over de toekenning van het horeca-attest.

Uitzonderingen

Om een toelating te krijgen om alcohol te schenken voor gebruik ter plaatse dien je in orde te zijn met een aantal hygiëne-eisen. Welke zijn deze eisen?

 • de vaste drankgelegenheid dient over voldoende hygiënische toiletten en wastafels te beschikken welke door deur, venster of raampje rechtstreeks op de open lucht uitgeven of voorzien zijn van een mechanische afzuiging, en welke bovendien, indien zij niet buitenshuis kunnen staan, voorzien zijn van doelmatige middelen tot doorlopende luchtverversing. Elk toilet dient voorzien te zijn van een geurafsluiter en van een waterspoeling. Je moet een sas hebben tussen de toiletten en de ruimten waar onverpakte levensmiddelen staan zoals een keuken, een opslagruimte, ... Het sas kan een handwasruimte of een gang zijn (ruimte zonder levensmiddelen). Toiletten die uitkomen in een gang die de verbruikszaal met de keuken verbindt, zijn toegelaten. Een sas is niet nodig voor toiletruimten die uitkomen in ruimten waar enkel levensmiddelen in gesloten verpakking worden opgeslagen. Een sas is ook niet nodig voor toiletruimten die uitkomen in de verbruikszaal (ruimte die toegankelijk is voor het publiek en waar enkel de consumptie van levensmiddelen plaatsvindt). Meer informatie lees je hier.  
 • de vaste drankgelegenheid moet minimaal 2,75 meter hoog zijn en minimaal 90m³ inhoudsruimte hebben;
 • de vaste drankgelegenheid moet van de openbare weg gemakkelijk toegankelijk zijn;
 • de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten aan deze bestemming aangepast zijn en niet tot huiselijk gebruik dienen;
 • de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voorzien zijn van verwarmingsmiddelen waardoor een voldoende temperatuur kan behouden worden. Eventuele haarden moeten verbonden zijn met een schoorsteen die behoorlijk trekt. De verwarmingstoestellen mogen in geen geval giftige uitwasemingen geven in de lokalen;
 • indien de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen gebruik maken van kunstmatige verlichting moet er steeds een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte worden verzekerd;
 • in de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voldoende verlucht zijn;
 • de vaste drankgelegenheid dient de geldende rookreglementering na te leven.

Regelgeving

Veelgestelde vragen

  Gelijkaardige producten