Horeca-attest

Hier vind je informatie over het aanvragen van een horeca-attest. Dit attest hebt je nodig voor de opstart van een horecazaak.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Horeca-attest

Het horeca-attest is een kwaliteitslabel uitgereikt door de Stad Gent. Dit attest bevestigt dat de horeca uitbater de stedelijke goedkeuring heeft om een zaak uit te baten. Het horeca-attest vermeldt of de uitbater alcoholische dranken mag schenken en het verplichte sluitingsuur.

Wat staat er in een horeca-attest?

Het horeca-attest vermeldt het verplichte sluitingsuur van uw zaak en of je alcoholische dranken mag schenken.

In geval van een pop-up komt daar ook de start- en einddatum van je zaak bij.

Benodigdheden

Welke documenten indienen?

Het volgende dien je in bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) of voeg je digitaal toe aan het e-formulier:

 • Ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer. U vraagt dit aan via de Kruispuntbank, het Ondernemingsloket of uw boekhouder. Zorg ervoor dat alle leden van uw onderneming opgenomen zijn in de Kruispuntbank en vermeld zijn in het Staatsblad
 • Uittreksel uit het strafregister '596.1-8 dranken' van alle personen opgenomen in de Kruispuntbank als u alcoholische dranken wilt serveren. U vraagt dit aan bij de gemeente of politie waar u gedomicilieerd bent. Niemand mag zich in één van de uitsluitingsgronden bevinden.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing wanneer uw zaak 50 m² of groter is
 • Bewijs van aangifte FAVV. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen contacteert u via de Gaston Crommenlaan 6/1000, 9050 Gentbrugge, 09 210 13 00 of via Info.OVB@favv.be
 • Bewijs van aangifte SABAM en billijke vergoeding. De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers contacteert u via www.eengemaakteaangifte.be
 • Bij een pop-up: de periode(s) van uitbating. U mag per kalenderjaar maximaal 4 periodes van 30 aaneensluitende dagen opgeven
 • Voor panden van minimaal 50m² heb je meldingsplicht bij de Brandweer. Je moet de melding doen via https://zonecentrum.zoneforce.be/

Jouw aanvraag wordt door Stad Gent behandeld van zodra je alle nodige bewijsstukken hebt ingediend.

De Stad Gent

 • controleert of je pand stedenbouwkundig beschikt over een horecafunctie/de horecafunctie op de juiste manier is verkregen.
 • onderzoekt in het geval van een tijdelijke horecazaak of een pop-up is toegelaten in jouw pand.
 • voert een hygiënecontrole uit en maakt hiervoor een afspraak met jou.
 • vraagt een brandveiligheidsattest aan bij de brandweer, als je zaak groter of gelijk is aan 100m². Een medewerker van de brandweer zal je hierover contacteren.

Voldoet jouw dossier aan alle voorwaarden, dan ontvang je het horeca-attest. 

 • Bij de aanvraag van een horeca-attest kan je aanvinken dat je een terras wenst. Let wel, het aanvinken van deze optie verleent nog geen recht om een terras te plaatsen en biedt ook geen garantie op het verkrijgen van de gewenste vergunning. Een medewerker van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte zal u contacteren voor een afspraak om ter plaatse het gewenste terras op te meten en de aanvraagprocedure op te starten. Alle nodige info vind je op de pagina vergunning horecaterras.

Procedure

Timing aanvraagprocedure Horeca-attest

Je dient minimaal 30 (of 45 werkdagen indien uw zaak groter is dan 100 m²) vóór het openen van jouw zaak een volledige aanvraag in tot het bekomen van een horeca-attest.

Werkwijze

OPGELET
Momenteel ervaren we technische problemen met het e-formulier, de stad werkt aan een oplossing. Je kan steeds terecht bij het OOG om uw horeca-attest aan te vragen.

Voordat je start met je aanvraag lees zeker na welke documenten je bij de hand moet hebben.

Gemakkelijk en snel online

Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.

 • Laad alle bewijsstukken op. Indien je de documenten niet kan uploaden kan je geen aanvraag starten.
 • Op het einde krijgt je een bevestiging van je aanvraag.
 • Hebt je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Hebt je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Horecacoach, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel papieren aanvraag

 • Download het Word-formulier hiernaast, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij het OOG
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Dien uw aanvraag in bij het OOG

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak (09/210.10.60). Spontaan binnenlopen mag ook, maar hou er rekening mee dat u dan misschien even zal moeten wachten.

Breng de nodige bewijsstukken en een ingevuld aanvraagformulier mee. Het aanvraagformulier vind je hier.

Kan je zelf geen formulier afdrukken, dan kan je dit ook ter plaatse bekomen en invullen.

Een medewerker van het OOG zal samen met jou je aanvraag overlopen. Van zodra alle stukken correct en volledig zijn, wordt je aanvraag doorgestuurd naar de horecacoach. Die beslist dan over de toekenning van het horeca-attest.