Reglement voor het bekomen van een vergunning voor het schenken van sterke dranken bij de uitbating van drankgelegenheden (geldig vanaf 1 september 2018)

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2018
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2018

Beschrijving

De Stad Gent bepaalt bij wijze van dit reglement de procedure tot het toekennen en behouden van een vergunning voor het gebruik ter plaatse voor de verkoop, het aanbieden of het verstrekken van sterke drank, zelfs gratis, dit in uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.