Een checklist met alle vergunningen en attesten die u nodig hebt om uw horecazaak op te starten.

Inhoudstafel

Beschrijving

Horeca-attest

Het horeca-attest is een kwaliteitslabel uitgereikt door de Stad Gent. Dit attest bevestigt dat de horeca uitbater de stedelijke goedkeuring heeft om een zaak uit te baten. Het horeca-attest vermeldt of de uitbater alcoholische dranken mag schenken en het verplichte sluitingsuur.

Wat staat er in een horeca-attest?

Het horeca-attest vermeldt het verplichte sluitingsuur van uw zaak en of u alcoholische dranken mag schenken.

In geval van een pop-up komt daar ook de start- en einddatum van uw zaak bij.

Benodigdheden

Welke documenten indienen?

Het volgende dient u in bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) of voegt u digitaal toe aan het e-formulier:

 • Ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer. U vraagt dit aan via de Kruispuntbank, het Ondernemingsloket of uw boekhouder. Zorg ervoor dat alle leden van uw onderneming opgenomen zijn in de Kruispuntbank en vermeld zijn in het Staatsblad
 • Uittreksel uit het strafregister '596.1-8 dranken' van alle personen opgenomen in de Kruispuntbank als u alcoholische dranken wilt serveren. U vraagt dit aan bij de gemeente of politie waar u gedomicilieerd bent. Niemand mag zich in één van de uitsluitingsgronden bevinden.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing wanneer uw zaak 50 m² of groter is
 • Bewijs van aangifte FAVV. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen contacteert u via de Gaston Crommenlaan 6/1000, 9050 Gentbrugge, 09 210 13 00 of via Info.OVB@favv.be
 • Bewijs van aangifte SABAM en billijke vergoeding. De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers contacteert u via www.eengemaakteaangifte.be
 • Bij een pop-up: de periode(s) van uitbating. U mag per kalenderjaar maximaal 4 periodes van 30 aaneensluitende dagen opgeven

Uw aanvraag wordt door Stad Gent behandeld van zodra u alle nodige bewijsstukken heeft ingediend.

De Stad Gent

 • controleert of uw pand stedenbouwkundig beschikt over een horecafunctie / de horecafunctie op de juiste manier is verkregen
 • onderzoekt in het geval van een tijdelijke horecazaak of een pop-up is toegelaten in uw pand.
 • voert een hygiënecontrole uit en maakt hiervoor een afspraak met u.
 • checkt of u voldaan hebt aan de meldingsplicht bij de brandweer als uw pand tussen 50 m² en 100 m². U kunt de melding doen via https://zonecentrum.zoneforce.be. 
 • vraagt voor u een brandveiligheidsattest aan bij de brandweer, als u zaak groter is dan 100m². Een medewerker van de brandweer zal u hierover contacteren.

Voldoet uw dossier aan alle voorwaarden, dan ontvangt u uw horeca-attest. De Stad Gent houdt u verder op de hoogte.

 • Bij de aanvraag van een horeca-attest kan u aanvinken dat u een terras wenst. Let wel, het aanvinken van deze optie verleent nog geen recht om een terras te plaatsen en biedt ook geen garantie op het verkrijgen van de gewenste vergunning.  Een medewerker van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte zal u contacteren voor een afspraak om ter plaatse het gewenste terras op te meten en de aanvraagprocedure op te starten. Alle nodige info vindt u op de pagina vergunning horecaterras. 

Procedure

Timing aanvraagprocedure Horeca-attest

U dient minimaal 30 (of 45 werkdagen indien uw zaak groter is dan 100 m²) vóór het openen van uw zaak  een volledige aanvraag in tot het bekomen van een horeca-attest.

Werkwijze

Voordat u start met uw aanvraag lees zeker na welke documenten u bij de hand moet hebben. 

Gemakkelijk en snel online

Vul online het webformulier in en laat u begeleiden naar de invulvelden die u specifiek nodig hebt.

 • Laad alle bewijsstukken op. Indien u de documenten niet kan uploaden kan u geen aanvraag starten.
 • Op het einde krijgt u een bevestiging van uw aanvraag.
 • Hebt u online ondertekend, dan is uw aanvraag doorgestuurd.
 • Hebt u gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van uw aanvraag af, plaats er uw handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Horecacoach, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel papieren aanvraag

 • Download het Word-formulier hiernaast, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij het OOG
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Dien uw aanvraag in bij het OOG

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak (09/210.10.60). Spontaan binnenlopen mag ook, maar hou er rekening mee dat u dan misschien even zal moeten wachten.

Breng de nodige bewijsstukken en een ingevuld aanvraagformulier mee. U vindt een blanco aanvraagformulier bovenaan deze pagina. Kunt u zelf geen formulier afdrukken, dan kunt dit ook ter plaatse bekomen en invullen.

Een medewerker van het OOG zal samen met u uw aanvraag overlopen. Van zodra alle stukken correct en volledig zijn, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de horecacoach. Die beslist dan over de toekenning van het horeca-attest.

   

Contacten