Uittreksel uit het strafregister aanvragen

Heb je een uittreksel uit het strafregister nodig? Doe je aanvraag meteen online.

Waar gaat het over?

Een uittreksel uit het strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden), is een officieel document dat een opsomming geeft van je persoonsgegevens en je eventuele veroordelingen. Je kunt enkel voor jezelf een uittreksel uit het strafregister aanvragen.

Er zijn 3 modellen:

  • Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is het basisgetuigschrift. Je vraagt het aan voor activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan verbonden zijn.

  • Model 1 (art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering)

Je vraagt dit uittreksel aan voor een activiteit of beroep waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Taxichauffeurs bijvoorbeeld hebben een dergelijk uittreksel nodig, maar je moet het ook aanvragen in het kader van een drankvergunning, een wapenvergunning of een vastgoedactiviteit.

  • Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering)

Je vraagt dit uittreksel aan voor activiteiten met jongeren en kinderen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet ingeschreven zijn in de gemeente.

Een uittreksel uit het strafregister is 1 maand geldig. Je kunt het enkel gebruiken voor de activiteit waarvoor het werd afgeleverd.

Hoeveel kost het?

Niets, een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart nodig.

Vraag je het uittreksel op voor iemand anders? Dat kan niet online, maar wel bij de politie. Breng een volmacht mee en (een kopie van) de identiteitskaart van de persoon waarvoor je het uittreksel aanvraagt.

Hoe vraag ik het uittreksel aan?

Doe je aanvraag online

Vraag je attest online aan.

Eens je aanvraag verwerkt is, krijg je een mail met een link naar het attest.

Je kunt dit attest ook downloaden

Heb je geen computer of internet?
Kom zonder afspraak naar de doe-het-zelfbalie in het Stadskantoor. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag.

Vergeet je identiteitskaart/verblijfskaart en pincode niet!

Doe je aanvraag aan het loket

Doe je aanvraag per brief

Je stuurt je brief naar
Dienst Burgerzaken – Identiteit
p/a Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent

Je krijgt het attest thuis toegestuurd binnen 4 werkdagen na ontvangst van je brief.

Bij de politie

Ga naar het politiecommissariaat van je laatste adres van inschrijving. Je moet wel een afspraak maken.  

Zijn er uitzonderingen?

Soms moet je je uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het Centraal Strafregister. Wie moet dat doen?

  • Asielzoekers in procedure die ingeschreven zijn in het wachtregister.
  • Personen die niet meer ingeschreven zijn in een Belgische gemeente of ambtshalve uitgeschreven.
  • Personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een vennootschap, een VZW.
  • Diplomaten die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een uittreksel uit het strafregister aanvragen?
Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Kan ik een vertaling krijgen van een uittreksel uit het strafregister?
De Dienst Burgerzaken kan je bij je uittreksel uit het strafregister een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je uittreksel uit het strafregister in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan bij Burgerzaken - Identiteit. Het vertaaldocument is gratis.
Aanvaardt de ontvanger in  de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je uittreksel uit het strafregister nodig voor een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In de databank Nationaal Register tolken en vertalers kun je een beëdigd vertaler zoeken.

 

Gelijkaardige producten

Uittreksel uit het strafregister aanvragen