Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij de uitbating van horecazaken

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2018
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2018

Beschrijving

De Stad Gent bepaalt bij wijze van dit reglement de procedure tot het toekennen en behouden van een horeca-attest aan horecazaken op het grondgebied van de Stad Gent die conform zijn aan alle wettelijke vereisten ter zake.

Het horeca-attest vermeldt :

  • het al dan niet voorhanden zijn van een vergunning voor het verstrekken van sterke drankenen/of positief bericht voor het verstrekken van gegiste dranken,
  • het sluitingsuur
  • de uitbater
  • vennoten (vermeld op de achterkant)
  • naam en adres van de zaak
  • ondernemingsnummer van de zaak

Het horeca-attest voor een pop-up horecazaak vermeldt daarnaast eveneens de periode waarvoor het attest wordt toegekend.