Poli­tie­re­gle­ment op het sluitingsuur van drank­ge­le­gen­he­den en het openhouden van die gelegenheden na het gewoon sluitingsuur

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 20 februari 2017
Datum van bekendmaking
donderdag 23 februari 2017

Beschrijving

Hier vindt u het politiereglement die het sluitingsuur van drankgelegenheden regelt.