Voorbeelddossiers: uitvoeren kleine werken

Wil je een omgevingsvergunning aanvragen voor werken zonder architect? Stel je eigen dossier samen met behulp van deze voorbeelden.

De voorbeelddossiers van de Stad Gent zijn gemaakt volgens het officiële aanvraagformulier en de verplicht in te vullen bijlages uit het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Gebruik het vereenvoudigd blanco aanvraagdossier (voor aanvragen vanaf 1 oktober gebruik je de nieuwe versie van het blanco aanvraagdossier) om jouw aanvraagdossier te personaliseren.

Let op: voor elk omgevingsdossier betaal je dossierkosten. De betaling doe je op het rekeningnummer van de Stad Gent: BE18 0910 1870 5265. In het onderwerp van de betaling schrijf je je OMV_nummer. Vergeet zeker niet de letters OMV erbij te vermelden, anders kunnen we de betaling niet verwerken. Als het OMV-nummer niet gekend is, kan je het adres van de bouwplaats (straatnaam en nummer) plus de vermelding ‘OMV’ noteren. Voeg het bewijs van je betaling toe aan je aanvraagdossier. Ook voor de digitalisering van een dossier betaal je kosten, dit betaal je aan de Balie Bouwen. Voor een dossier met een openbaar onderzoek krijg je een factuur, dit hoef je niet op voorhand te betalen.
Meldingen zijn kosteloos.

tijdslijn

Hoe stel ik mijn dossier samen voor een omgevingsvergunning

De vergunningsplicht is in de Stad Gent geregeld in artikel 3 van het Algemeen Bouwreglement. Hierdoor is in Gent ook het vellen van hoogstammige bomen binnen de 30 m-zone rond een vergund woongebouw onderworpen aan een vergunningsplicht.

Het veranderen van de functie van je woning/handelspand of van een gedeelte ervan naar horeca is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als je geen werken uitvoert, moet je een omgevingsvergunning aanvragen om de hoofdfunctie van het gebouw te wijzigen.

Voor het plaatsen van een luifel, zonneluifel/windscherm aan de voorgevel van je handelszaak of horecazaak heb je een omgevingsvergunning nodig.

Het aanbrengen van publiciteit op een gebouw is in regel vergunningsplichtig. Via dit voorbeeld kan je je eigen aanvraag samenstellen.

Om je voorgevel te isoleren en bepleisteren, heb je steeds een omgevingsvergunning nodig.

Wil je in je eigen woning één kamer verhuren aan een alleenstaande dan moet je voldoen aan volgende voorwaarden, zoals opgelegd in artikel 26 en verder in het Algemeen Bouwreglement:

Het plaatsen van een aanlegsteiger is vergunningsplichtig. Via dit voorbeeld kan je je eigen aanvraag samenstellen en indienen

Voor het oprichten van een tuinhuis/berging, carport, een veranda of een terrasoverkapping heb je in sommige gevallen een vergunning nodig.

Om een dakkapel of dakinbouw te plaatsen is de medewerking van een architect niet verplicht, op voorwaarde dat die uitbouw minder dan 1/4de van het totale dakoppervlak beslaat en er geen constructieve werken plaatsvinden.

Voor het aanleggen van een zwembad/zwemvijver in jouw tuin heb je in sommige gevallen een vergunning nodig. Let er op dat je de verhardingen in jouw tuin tot een minimum beperkt en duidt aan op het plan waar de verharde zones/graszones zijn.

Voor het aanleggen van een terras (of andere verharding) in jouw tuin (rondom jouw woning) heb je in sommige gevallen een vergunning nodig.

Elke wijziging van het aantal woonentiteiten in een gebouw is vergunningsplichtig, dit zowel bij een vermeerdering als een vermindering van het aantal units.
Hoe stel ik mijn dossier samen voor een melding

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent.

Wil je een tijdelijke woonfunctie creëren dan vraag je een melding aan.