Vergunning tijdelijke werfzone, container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan

Wil je tijdelijk een bouwwerf in te richten op het openbaar domein? Of wil je een container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan plaatsen?

Waar gaat het over?

Wil je tijdelijk een bouwwerf inrichten op het openbaar domein? Of wil je een container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan plaatsen? Vraag dan online je vergunning aan. Ook wanneer je speciale, door IVAGO afgeleverde zakken voor het ophalen van asbest op het openbaar domein wil plaatsen om ze te laten ophalen dan moet je hier een vergunning aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan een vergunning aanvragen?

Je kan je aanvraag digitaal indienen en dit zowel

 • als bouwheer
 • ​als aannemer
 • ​of als signalisatieverantwoordelijke van de werf

Doe je aanvraag minstens 21 dagen op voorhand

Dien je aanvraag in minstens 21 dagen voor de dag waarop je de inname(s) op het openbaar domein wenst te plaatsen of wil laten beginnen.

Is je werk in de onmiddellijke omgeving van een waterweg gepland? Dan is de kans groot dat we in dat geval advies moeten opvragen bij de Vlaamse Waterweg. De adviestermijn bij de Vlaamse Waterweg bedraagt op dit moment 30 dagen. Hou hier rekening mee bij het doorgeven van je uitvoeringsdata.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

Je ontvangt je vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We nemen zelf contact op wanneer er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om je aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Verlenging van je vergunning 

 • Wil je een verlenging van je bestaande vergunning aanvragen? Dat kan via het digitaal aanvraagformulier
 • Bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning
 • Een verlenging aanvragen kan enkel wanneer de eerste vergunning nog niet is vervallen
 • Een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname die al lopende is

Wijziging van je vergunning

Wil je een wijziging van je bestaande vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.
Je kunt zelf ook zorgen voor minder hinder door zoveel mogelijk op je privaat terrein te plaatsen. Moet je toch het openbaar domein innemen, dan moet je dit motiveren.

Moet je tijdelijke parkeerverbodsborden plaatsen?

Beslaat je inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet je parkeerverbodsborden plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

 • Plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname
 • ​Op het moment dat je de borden plaatst moet je van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren
 • Geef de nummerplaten samen met je vergunningsnummer door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten
 • Doe dit ook ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname

Voorzie voldoende ruimte wanneer je de aanvraag doet

 • Hou bij de aanvraag steeds rekening met de ruimte of signalisatie die je nodig hebt om de door jou gewenste aanvraag op te bouwen. Zo kan zijn dat je bij de opbouw en afbraak van bijvoorbeeld een torenkraan of gevelsteiger een ruimte nodig hebt om veilig te laden en te lossen.

Werfinrichtingsplan

Bij het invullen van het digitaal aanvraagformulier vragen we om een gedetailleerd plan toe te voegen van hoe de werf is ingericht. Dat plan bevat minstens volgende elementen:

 • de afmetingen van de werfzone
 • ​de invulling van de werfzone (de exacte locatie van alle zaken binnen de werfzone)

Signalisatieplan

Beslaat de inname ook geheel of gedeeltelijk de rijbaan of de parkeerstrook en hinder je hierdoor het verkeer? In dat geval moet je ook een signalisatieplan opmaken en toevoegen.
Een handleiding om een goed signalisatieplan op te stellen vind je onderaan deze pagina bij de documenten

Ee signalisatieplan bevat de volgende elementen:

 • de exacte intekening van de werfzone
 • de verkeersmaatregelen en/of omleidingen rondom de werfzone met opgave van de te plaatsen verkeersborden

Wat met speciale IVAGO zakken voor asbestafval die je op het openbaar domein plaatst om ze te laten ophalen?

Vanaf februari 2023 haalt IVAGO onder bepaalde voorwaarden ook asbestafval op bij jou thuis, wanneer dit is aangeboden in een correcte zak. Die zak moet je kopen bij IVAGO zelf.
Moet je deze speciale, door IVAGO afgeleverde zakken, op het openbaar domein plaatsen om ze aan te bieden aan IVAGO voor ophaling? Vraag dan via deze pagina een vergunning aan van het type 'tijdelijke werfzone'.
(Kan je de zakken bijv. in je voortuin plaatsen om ze te laten ophalen door Ivago, dan is die vergunning tijdelijke werfzone niet nodig. In dat geval bied je de zakken immers niet aan op het openbaar domein.)
Meer info over de aankoop van de speciale zakken voor asbestafval lees je op deze pagina op de website van Ivago.

Kan je je aanvraag niet digitaal indienen?

Bel dan voor meer info naar de afdeling Innames Publieke Ruimte, 09 266 79 90. De collega's helpen je graag verder. 

Hoeveel kost het?

De inname voor een werf op het openbaar domein is onderworpen aan het 'Belastingreglement op de inname van de openbaar domein voor het uitvoeren van werken'. De eerste twee weken zijn de innames vrijgesteld van belasting. De tarieven zijn verder afhankelijk van de locatie, de periode en de oppervlakte die je inneemt. Sedert 1 januari 2024 kunnen sociale woonprojecten genieten van een gedeeltelijke vermindering van de belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken. Meer informatie over de vermindering en de voorwaarden vind je in het bovengenoemde belastingreglement.

Wat heb ik nodig?

Je kan je vergunning digitaal aanvragen.

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met webbrowser Google Chrome.

Hou je elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand om te kunnen aanmelden.
Wil je nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de handleiding voor digitaal aanmelden dit document staat onderaan deze pagina, bij de documenten

Regelgeving

Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken

Vergunning tijdelijke werfzone, container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan