Vergunning voor het plaatsen van een uithangbord, uitstek of ander gevelelement boven de openbare weg

Je handelszaak beter zichtbaar maken via een uithangbord? Of je gevel opfleuren met een bloemenkorf? Hiervoor heb je een vergunning nodig.

Waar gaat het over?

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Dus ook voor het plaatsen van een uitstek.
Een uitstek is elk voorwerp dat haaks op de gevel wordt geplaatst en dus uitsteekt over de rooilijn.
Zo heb je vergunningen nodig voor het plaatsen van 

 • een uithangbord
 • een gevelbanner
 • een bloemenkorf of bloemenmand
 • een wimpel

Wat zijn de voorwaarden?

Om een vergunning te krijgen, moet het uithangbord of de uitstek voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De uitstek moet aan de gevel bevestigd zijn.
 • De uitstek mag niet lichtgevend zijn (verlichting door middel van externe spots is wel toegelaten)
 • De uitstek mag geen merknamen bevatten. De naam van de handelszaak zelf, mag wel.
 • De oppervlakte van de uitstek moet kleiner zijn dan 4m²

Voldoet de uitstek niet aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Die kan je aanvragen via de Balie Bouwen, de contactgegevens van de Balie Bouwen vind je onderaan deze pagina.

Zijn vrijgesteld van een vergunning voor de inname van de openbare weg:

 • Gebouwonderdelen, gevelelementen of -bekleding die geen omgevingsvergunning vereisen, geen publicitair karakter hebben, geen interne of externe lichtbron bevatten en waarvan de uitsprong voorbij de rooilijn max. 10 cm bedraagt.
 • Gevelborden en -belettering met zaakgebonden publiciteit die geen omgevingsvergunning vereisen, zonder interne of externe lichtbron, onder volgende cumulatieve voorwaarden:
  • Boven de gevelopeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de dorpels van de gevelopeningen van de eerste verdieping;
  • De uitsprong voorbij de rooilijn bedraagt onder 3 m hoogte max. 10 cm en vanaf 3 m hoogte max. 60 cm, met bijkomende voorwaarden
   • Haaks uithangbord: max. 60x60x10 cm (l x h x b), inclusief gevelbevestiging;
   • Gevelbelettering buiten woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (CHE-gebied): losse belettering of op paneel;
   • Gevelbelettering binnen woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (CHE-gebied): enkel losse belettering, geen paneel;
  • Aantal vrijgestelde elementen:
   • Max. 1 dubbelzijdig uithangbord en 1 zaaknaam op gevel van hetzelfde pand;
   • Pand met 2 of meer gevels palend aan de openbare weg of het openbaar domein: max. 2 dubbelzijdige uithangborden of 1 dubbelzijdig uithangbord en 1 zaaknaam;
   • Pand met totale gevelbreedte van meer dan 25 m: max. 1 bijkomend dubbelzijdig uithangbord of 1 bijkomende zaaknaam.

Je kan uw vergunning voor een uitstek eenvoudig digitaal aanvragen:

 • het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met webbrowser Google Chrome
 • hou je elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand om te kunnen aanmelden
 • wil je nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de handleiding voor digitaal aanmelden onderaan deze pagina.

Hoeveel kost het?

Het plaatsen van een uitstek is niet belastingplichtig.

Welke stappen zijn er?

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties voor ze te vergunnen. Hierbij geldt het minderhinderprincipe. Dit wil zeggen dat alle innames zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder in de publieke ruimte zoveel als mogelijk te beperken. De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  zorgt hiervoor. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. 
IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Je ontvangt je vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We contacteren je indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om je aanvraag volledig te kunnen verwerken. 

Vergunning voor het plaatsen van een uithangbord, uitstek of ander gevelelement boven de openbare weg