De Stad Gent start net als de meeste Vlaamse gemeenten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2018. Vanaf dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kunt u enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een dergelijke aanvraag zal zowel kunnen dienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond als voor het exploiteren van een carwash.

Bouwen en verbouwen

U wilt bouwen, verbouwen of een stuk grond verkavelen? Bekijk hier welke omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) u nodig heeft.

Lees meer

Exploiteren

Voor een activiteit die hinderlijk is voor mens en milieu moet u een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen.

Lees meer