Omge­vings­ver­gun­ning bouwen in 8 stappen

Niet zeker of je een omgevingsvergunning of melding nodig hebt voor je bouwproject of renovatie in Gent? Maak gebruik van ons stappenplan.

Ben je een architect of ontwikkelaar? Bekijk onze webpagina voor professionals.


STAP 1  Ga ervan uit dat voor de meeste werken een vergunnings- of meldingsplicht geldt

Wil je graag werken, verbouwingen of renovaties uitvoeren in, aan of rond je huis en tuin? Dan ga je er best van uit dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen. Soms volstaat een melding. Zie de uitleg over melding bij de veelgestelde vragen.

Enkel een aantal kleinere werken hebben een vrijstelling (zie stap 3) en mag je uitvoeren zonder de toestemming van Stad Gent. Enkele voorbeelden zijn: het vervangen van ramen in bestaande openingen of het plaatsen van binnenisolatie.

 

STAP 2  Controleer of je een architect nodig hebt

STAP 3  Ga na of je de verbouwingen mag uitvoeren zonder vergunning of melding

Op het omgevingsloket kan je nagaan of jouw verbouwingen vrijgesteld zijn van een vergunningplicht of van een meldingsplicht.

Opgelet! Vaak gelden nog enkele lokale voorwaarden. Ga dus altijd de stedenbouwkundige voorschriften na, ook bij een vrijstelling (zie stap 4).

STAP 4  Kijk de stedenbouwkundige voorschriften na

Daarna is het belangrijk om – zelfs bij een vrijstelling – na te gaan of de werken die je wilt uitvoeren niet strijdig zijn met de stedenbouwkundige voorschriften hieronder. 

Bij de Balie Bouwen helpen we je graag in dit onderzoek. Vraag onze baliemedewerkers zeker om raad.

 

STAP 5  De voorschriften gecontroleerd. En wat nu?

Zijn de geplande werken vrijgesteld en voldoen ze aan alle voorschriften?


STAP 6  Stel je dossier samen en dien je aanvraag in

Dossier samenstellen

Wie doet wat?

Voorbeelddossiers van veel voorkomende, kleinere werken

Deze voorbeelddossiers helpen je om je dossier samen te stellen. Je vindt voorbeelden voor:

  • Het rooien van een boom.
  • De aanbouw van een veranda of een carport.
  • Het bouwen van een tuinhuis.
  • De aanleg van een oprit.
  • De aanleg van een zwembad.
  • Het inrichten van een zorgwoning.
  • De functiewijziging naar horeca.
  •  …

 

Aanvraag indienen 

Is je dossier volledig? Dan ben je klaar om je aanvraag in te dienen. Dat kan zowel digitaal als op papier.


STAP 7  Wanneer mag je de verbouwingen uitvoeren?

Wanneer je mag starten met de werken hangt ervan af of je een aanvraag indiende of niet.

STAP 8  Vergunning gekregen? Lees goed de voorwaarden

Je hebt van de Stad Gent de toelating gekregen om de werken uit te voeren via een omgevingsvergunning of een aktename bij een melding? Dan is het belangrijk om alle voorwaarden in jouw beslissing te lezen.

Deze voorwaarden (specifieke en bijzondere) vind je achteraan in de beslissing terug. Soms leggen de Groendienst, de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen of een andere instantie extra voorwaarden op waarmee je bij de werken rekening moet houden.

Geen rekening houden met deze voorwaarden, kan leiden tot een bouwmisdrijf. Hierbij bestaat de kans dat je in overeenstemming met de voorwaarden in de omgevingsvergunning, de werken weer moet afbreken of aanpassen.

Vergeet zeker niet je beslissing aan te plakken en de aanplakking te melden op het omgevingsloketHoe je dit doet lees je op de pagina met veelgestelde vragen, ga naar de vraag Ik heb mijn vergunning gekregen. Wat nu?

Opgelet! De vergunning vervalt als je niet binnen de twee jaar met de werken start. Het gebouw of bouwwerk moet binnen de drie jaar na de start van de werken ook winddicht zijn.
Vul ook de start en het einde van de werken in het omgevingsloket in.

De interactieve gids

Heb je een vraag over energiezuinig renoveren of twijfel je over de juiste aanpak? De experten van de Energiecentrale helpen je gratis en vrijblijvend verder.