Retributie op omge­vings­ver­gun­nings­aan­vra­gen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor het indienen en behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Voor elk nieuw omgevingsdossier betaal je 48 euro. Die betaling doe je op het rekeningnummer van de Stad Gent: BE18 0910 1870 5265. In het onderwerp van de betaling schrijf je je OMV_nummer. Als het OMV-nummer niet gekend is, kan je het adres van de bouwplaats (straatnaam en nummer) plus de vermelding ‘OMV’ noteren. Voeg het bewijs van je betaling toe aan je aanvraagdossier.

De digitalisering van een dossier kost nog eens 32 euro. Dit betaal je aan de Balie Bouwen.

Voor een dossier met een openbaar onderzoek krijg je een factuur, dit hoef je niet op voorhand te betalen.

Meldingen zijn kosteloos.