Omge­vings­ver­gun­ning bouwen voor de architect

Je bent architect of ontwikkelaar en hebt informatie of advies op maat nodig voor een omgevingsvergunningaanvraag? Vind hier je antwoorden.

Ben je geen bouwprofessional? Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina voor niet-professionelenJe vindt er een handig stappenplan met alle info die je nodig hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een melding te doen.

Waar vind ik informatie?

Advies op maat?

Soms heb je advies op maat nodig. Hiervoor onderzoeken de omgevingsambtenaren je vraag eerst grondig. Hou er dus rekening mee dat het antwoord even op zich kan laten wachten. Na onderzoek beantwoordt de omgevingsambtenaar je vraag graag via telefoon, via mail of tijdens een vooroverleg.

Stel je vraag per mail aan bouwen@stad.gent. Afhankelijk van het type vraag stuur je volgende zaken mee:

Klaar om je omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen?

Let zeker op volgende zaken bij de dossiersamenstelling en bij het indienen van een dossier.

Vergunning verkregen?

De aanvrager heeft van de Stad Gent de toelating gekregen om de werken uit te voeren via een omgevingsvergunning of een aktename bij een melding? De aanvrager moet de beslissing aanplakken en de aanplakking melden op het omgevingsloket. Hoe je dit doet lees je op de pagina met veelgestelde vragen, ga naar de vraag Ik heb mijn vergunning gekregen. Wat nu?

Hou rekening met de voorwaarden en lasten

Aan de vergunning kunnen ook voorwaarden verbonden zijn. Het is belangrijk om alle voorwaarden in de beslissing goed te lezen. Geen rekening houden met de voorwaarden kan leiden tot een bouwmisdrijf. Deze voorwaarden vind je achteraan in de beslissing.

Soms leggen de Groendienst, de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen of een andere instantie ook extra lasten op waarmee de aanvrager bij de werken rekening moet houden, zoals het aanleggen van nutsleidingen of openbaar groen. In de vergunning staat aan welke vereisten de lasten precies moeten voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om volgende zaken:

  • Het opmaken van een plan voor grondoverdracht, volgens bepaalde technische vereisten.
  • Het instellen van een borg bij een financiële instelling, volgens de borgakte.

Een aandachtspunt kan ook zijn om werftransport te voorzien over het water.

Dossiers in openbaar onderzoek en recente beslissingen kan je hier raadplegen.

Bouwen aan dialoog

In een helder charter vind je 5 engagementen voor een samenwerkingsgericht voortraject tussen architecten en lokale besturen met het oog op een vlotte vergunningsaanvraag.

Lees hier het charter

De ‘Handreiking vooroverleg’ biedt inspiratie voor een betere samenwerking en een vlotter overleg tussen initiatiefnemers en lokale overheden in aanloop naar de omgevingsvergunning.

Download de handreiking op de website van Omgeving Vlaanderen