Omgevingsvergunning bouwen voor de architect

Je bent architect of ontwikkelaar en hebt informatie of advies op maat nodig voor een omgevingsvergunningaanvraag? Vind hier je antwoorden.

Het voortraject voor een aanvraag ligt niet altijd vast en verschilt van gemeente tot gemeente. Bij De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gent helpen we je graag met meer informatie en advies. De antwoordtermijn hangt af van het type vraag en de complexiteit ervan.
Neem een kijkje op deze webpagina en ontdek de vragen waarvoor je bij ons terecht kunt en de antwoorden die je mag verwachten.
 

Ben je geen bouwprofessional? Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina voor niet-professionelenJe vindt er een handig stappenplan met alle info die je nodig hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een melding te doen.

Inhoudstafel

Informatie nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Eenvoudige informatievragen

Op eenvoudige informatievragen kan je snel een antwoord vinden. Neem daarom zeker een kijkje bij de vaak voorkomende eenvoudige informatievragen hieronder.

Complexe informatievragen

Dit zijn vragen om informatie waarbij we, tot op zekere hoogte, de juistheid van een specifiek vraagstuk nagaan, zonder een beoordeling te maken. Daarom is ook een snel antwoord mogelijk. Bekijk de vaakst voorkomende complexe informatievragen hieronder.

Advies nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Soms heb je advies op maat nodig. Hiervoor onderzoeken de omgevingsambtenaren je vraag eerst grondig. Hou er dus rekening mee dat het antwoord even op zich kan laten wachten. Na onderzoek beantwoordt de omgevingsambtenaar je vraag graag via telefoon, via mail of tijdens een vooroverleg.

Denk eraan dat er naast de verordenende voorschriften voor veel complexere projecten ook beleidskaders van toepassing zijn. Zij geven aan wat de beleidsmatig gewenste ontwikkeling is. Dit kan thematisch zijn, bijvoorbeeld rond ruimtelijk rendement, of gericht op een bepaald gebied, bijvoorbeeld een wijkstructuurschets. Bekijk hier het overzicht van de beleidskaders die kunnen doorwerken in je project. De omgevingsambtenaar zal de relevante beleidskaders aanhalen tijdens het voortraject.

Bereid je vraag goed voor. Wat verwachten we van bouwprofessionals?

Bereid je vraag goed voor aan de hand van onderstaande stappen. Door dit te doen kan de omgevingsambtenaar je vraag vlot en grondig onderzoeken.

tijdslijn

Klaar om je omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen?

Let zeker op volgende zaken bij de dossiersamenstelling en bij het indienen van een dossier.

Dossiersamenstelling, wat heb je nodig?

  • Zorg dat het dossier alle essentiële stukken bevat, dus ook het rioleringsplan, de profielen van de aanpalende gebouwen, … zodat we goed kunnen beoordelen of hier wijzigingen gebeuren.
  • Hemelwaterformulier. De ‘aanstiplijst hemelwater' is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland. De voorwaarden van de Stad Gent zijn strenger dan de gewestelijke stedenbouwkundig verordeningen.

Indienen omgevingsvergunning, hoe doe je dat?

De procedures voor de omgevingsvergunning liggen grotendeels vast en verlopen volgens vaste termijnen. Neem een kijkje op onze overkoepelende webpagina voor meer uitleg over de procedures voor omgevingsvergunningen.

 

Problemen met het omgevingsloket? Contacteer de helpdesk van het omgevingsloket.