Omgevingsvergunning bouwen voor de architect

Je bent architect of ontwikkelaar en hebt informatie of advies op maat nodig voor een omgevingsvergunningaanvraag? Vind hier je antwoorden.

Het voortraject voor een aanvraag ligt niet altijd vast en verschilt van gemeente tot gemeente. Bij De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gent helpen we je graag met meer informatie en advies. De antwoordtermijn hangt af van het type vraag en de complexiteit ervan.
Neem een kijkje op deze webpagina en ontdek de vragen waarvoor je bij ons terecht kunt en de antwoorden die je mag verwachten.
 

Ben je geen bouwprofessional? Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina voor niet-professionelenJe vindt er een handig stappenplan met alle info die je nodig hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een melding te doen.

Inhoudstafel

Informatie nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Eenvoudige informatievragen

Op eenvoudige informatievragen kan je snel een antwoord vinden. Neem daarom zeker een kijkje bij de vaak voorkomende eenvoudige informatievragen hieronder.

Complexe informatievragen

Dit zijn vragen om informatie waarbij we, tot op zekere hoogte, de juistheid van een specifiek vraagstuk nagaan, zonder een beoordeling te maken. Daarom is ook een snel antwoord mogelijk. Bekijk de vaakst voorkomende complexe informatievragen hieronder.

Advies nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Soms heb je advies op maat nodig. Hiervoor onderzoeken de omgevingsambtenaren je vraag eerst grondig. Hou er dus rekening mee dat het antwoord even op zich kan laten wachten. Na onderzoek beantwoordt de omgevingsambtenaar je vraag graag via telefoon, via mail of tijdens een vooroverleg.

Denk eraan dat er naast de verordenende voorschriften voor veel complexere projecten ook beleidskaders van toepassing zijn. Zij geven aan wat de beleidsmatig gewenste ontwikkeling is. Dit kan thematisch zijn, bijvoorbeeld rond ruimtelijk rendement, of gericht op een bepaald gebied, bijvoorbeeld een wijkstructuurschets. Bekijk hier het overzicht van de beleidskaders die kunnen doorwerken in je project. De omgevingsambtenaar zal de relevante beleidskaders aanhalen tijdens het voortraject.

Bereid je vraag goed voor. Wat verwachten we van bouwprofessionals?

Bereid je vraag goed voor aan de hand van onderstaande stappen. Door dit te doen kan de omgevingsambtenaar je vraag vlot en grondig onderzoeken.

tijdslijn

Klaar om je omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen?

Let zeker op volgende zaken bij de dossiersamenstelling en bij het indienen van een dossier.

Dossiersamenstelling, wat heb je nodig?

  • Zorg dat het dossier alle essentiële stukken bevat, dus ook het rioleringsplan, de profielen van de aanpalende gebouwen, … zodat we goed kunnen beoordelen of hier wijzigingen gebeuren.
  • Hemelwaterformulier. De ‘aanstiplijst hemelwater' is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland. De voorwaarden van de Stad Gent zijn strenger dan de gewestelijke stedenbouwkundig verordeningen.

Indienen omgevingsvergunning, hoe doe je dat?

  • Maak alle noodzakelijke documenten op volgens de normenboeken:
  • Afwijkingen: geef duidelijk aan in je nota of en op welke vlakken het voorstel afwijkt van bepaalde voorschriften. Wij baseren ons op jouw conclusies om de juiste procedure te bepalen, met of zonder openbaar onderzoek.
  • Dien je aanvraag voor een omgevingsvergunning of een melding digitaal in via het omgevingsloket.
  • Dossierkosten: voor elk omgevingsdossier betaal je 45 euro. Die betaling doe je op het rekeningnummer van de Stad Gent: BE18 0910 1870 5265. In het onderwerp van de betaling schrijf je je OMV_nummer. Voeg het bewijs van je betaling toe aan je aanvraagdossier. Voor een dossier met een openbaar onderzoek krijg je een factuur, dit hoef je niet op voorhand te betalen. Meldingen zijn kosteloos. Bekijk hier het volledige retributiereglement.

De procedures voor de omgevingsvergunning liggen grotendeels vast en verlopen volgens vaste termijnen. Neem een kijkje op onze overkoepelende webpagina voor meer uitleg over de procedures voor omgevingsvergunningen.

 

Problemen met het omgevingsloket? Contacteer de helpdesk van het omgevingsloket.

Vergunning verkregen?

De aanvrager heeft van de Stad Gent de toelating gekregen om de werken uit te voeren via een omgevingsvergunning of een aktename bij een melding? De aanvrager moet de beslissing aanplakken en de aanplakking melden op het omgevingsloket. Hoe je dit doet lees je op de pagina met veelgestelde vragen, ga naar de vraag Ik heb mijn vergunning gekregen. Wat nu?

Hou rekening met de voorwaarden en lasten

Aan de vergunning kunnen ook voorwaarden verbonden zijn. Het is belangrijk om alle voorwaarden in de beslissing goed te lezen. Geen rekening houden met de voorwaarden kan leiden tot een bouwmisdrijf. Deze voorwaarden vind je achteraan in de beslissing.

Soms leggen de Groendienst, de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen of een andere instantie ook extra lasten op waarmee de aanvrager bij de werken rekening moet houden, zoals het aanleggen van nutsleidingen of openbaar groen. In de vergunning staat aan welke vereisten de lasten precies moeten voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om volgende zaken:

  • Het opmaken van een plan voor grondoverdracht, volgens bepaalde technische vereisten.
  • Het instellen van een borg bij een financiële instelling, volgens de borgakte.

Een aandachtspunt kan ook zijn om werftransport te voorzien over het water.

Opgelet! De vergunning vervalt als de opdrachtgever niet binnen de twee jaar met de werken start. Het gebouw of bouwwerk moet binnen de drie jaar na de start van de werken ook winddicht zijn.

De opdrachtgever moet ook de start en het einde van de werken in het omgevingsloket invullen.