Regenwater hergebruiken: de voorschriften

Vind hier meer info over de voorschriften en vergunningen ivm hergebruik en infiltratie van regenwater als je (ver)bouwt.

De Vlaamse Regering legt hergebruik en infiltratie van regenwater op in de Gewestelijke Verordening Hemelwater. Daarnaast heeft de Stad Gent een Algemeen Bouwreglement met bijkomende voorwaarden. Beide worden begin oktober aangepast.

Aanvragen ingediend tot en met 1 oktober 2023

Voor aanvragen ingediend tot en met 1 oktober 2023 geldt de huidige reglementering.

De Stad Gent nam aanvullend op de Gewestelijke Verordening Hemelwater van 2014 twee artikels – artikel 13 en artikel 14 – op in het Algemeen Bouwreglement (21/11/2022). Via een eigen ‘aanstiplijst hemelwater’ kan je nagaan of je aanvraag voldoet aan zowel de Gewestelijke Verordening Hemelwater als aan het Algemeen Bouwreglement.

Deze ‘aanstiplijst hemelwater' is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland.

Aanstiplijst hemelwater (terrein < 250 m²)

Download het invulformulier DOC (219 kB)

Aanstiplijst hemelwater (terrein > 250 m²)

Download het invulformulier DOC (283.5 kB)

Aanvragen ingediend vanaf 2 oktober 2023

Vanaf begin oktober zijn zowel een nieuwe versie van de Gewestelijke Verordening Hemelwater als een nieuw Algemeen Bouwreglement van kracht. In het nieuwe bouwreglement vervalt artikel 3.7 (het voormalige artikel 13) omdat het strijdig is met de nieuwe Gewestelijke Verordening Hemelwater. Artikel 3.8 (het voormalige artikel 14) blijft wel van kracht.

Omdat de afmetingen van de hemelwaterputten en de infiltratievoorzieningen volledig bepaald worden in de Gewestelijke Verordening Hemelwater is de eigen aanstiplijst van de Stad Gent niet meer nodig. In de plaats komt een formulier ‘toetsing groendak’ om de aanvraag te kunnen toetsen aan artikel 3.8 van het nieuwe Algemeen Bouwreglement.

Deze ‘toetsing groendak’ is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij er gewerkt wordt aan een overdekte constructie (verbouwing, uitbreiding, nieuwbouw of herbouw). Voeg dit dus zeker toe aan je aanvraag.

Toetsing groendak

Download het invulformulier PDF (205.32 kB)

Aanvragen ingediend vanaf 1 april 2024 (datum onder voorbehoud)

Het Algemeen Bouwreglement van kracht vanaf 01/10/2023 verwijst naar de oude Gewestelijke Verordening Hemelwater. Momenteel bereiden we de wijzigingen voor om het Algemeen Bouwreglement af te stemmen op de nieuwe Gewestelijke Verordening Hemelwater. We heffen artikel 3.7 op en brengen artikel 3.8 in overeenstemming met de Gewestelijke Verordening Hemelwater.