Vast­goed­in­for­ma­tie opzoeken

Vastgoed kopen, verkopen of verhuren? Zorg dat je de juiste info hebt. Zoek de voorschriften op over een adres/perceel via de online tool.

Via vastgoedinformatie.stad.gent stelt de Stad Gent alle beschikbare informatie per perceel of adres beschikbaar. Je geeft een adres in of selecteert een perceel en je krijgt alle gekende informatie.

Kadastrale gegevens

Het adres & de kadastrale informatie.

Opgelet: wil je weten wie de eigenaar is van een perceel of een pand in Gent? Dan richt je je best tot het kadaster. De Stad Gent heeft geen bevoegdheid om deze informatie te verstrekken.

Met de toepassing CadGIS kun je het Belgische kadastrale percelenplan gratis raadplegen en er een afdruk van maken.

Stedenbouwkundige voorschriften

Info over welke voorschriften van toepassing zijn  voor je gekozen adres of perceel. Het gaat daarbij om de voorschriften uit de stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) of bijzondere plannen van aanleg (BPA’s).

Is er geen RUP of BPA geldig? Dan gelden de voorschriften van een gewestplan of een gewestelijk RUP.

Is er een verkavelingsvergunning van kracht op de geselecteerde ligging? Dan kunnen er ook verkavelingsvoorschriften gelden. Die zijn nog niet beschikbaar in deze toepassing. Contacteer de Balie Bouwen om de verkavelingsvoorschriften op te vragen.

Bijkomend controleer je best welke goedgekeurde stedenbouwkundige richtlijnen in Gent van toepassing zijn op jouw vastgoed.

Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen

Deze rubriek geeft info over de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen die voor het gekozen perceel zijn afgeleverd.

Opgelet: controleer voor jouw vastgoed ook welke:

Erfgoed en archeologie

Hier kun je zien of er zich op de gekozen ligging een beschermd monument bevindt, of de selectie in een beschermd stads- of dorpszicht ligt of opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed. We maken daarbij hoofdzakelijk gebruik van informatie die op Vlaams niveau beschikbaar is.