Vastgoedinformatie opzoeken

Vastgoed kopen, verkopen of verhuren? Zorg dat je de juiste info hebt. Zoek de voorschriften op over een adres/perceel via de online tool.

LET OP: wegens een technisch probleem toont de toepassing Vastgoedinformatie momenteel enkel de omgevingsvergunningen tot en met 21 oktober 2021.

Via de toepassing vastgoedinformatie.stad.gent stelt de Stad Gent alle beschikbare informatie per perceel of adres beschikbaar.

Je geeft een adres in of selecteert een perceel en je krijgt alle gekende informatie. Bekijk hieronder het overzicht.

Kadastrale gegevens

Het adres & de kadastrale informatie.

Stedenbouwkundige voorschriften

Info over welke bestemmingsplannen er geldig zijn voor je gekozen adres of perceel. Dit zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) of bijzondere plannen van aanleg (BPA’s).

Is er geen RUP of BPA geldig? Dan gelden de voorschriften van een gewestplan of een gewestelijk RUP. Die plannen zijn nog niet beschikbaar in deze toepassing.

Het gewestplan kan je raadplegen op de website Geopunt Vlaanderen (kies voor ‘gewestplan’). De gewestelijke RUP’s kan je raadplegen op de website van Departement Omgeving Vlaanderen.

Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen

Deze rubriek geeft info over de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen die voor het gekozen perceel zijn afgeleverd.

Opgelet: controleer voor jouw vastgoed ook welke:

Bodeminformatie

Info in verband met verhoogd risico op bodemverontreiniging en uitgevoerde bodemonderzoeken.

Opgelet: bij een officiële verkooptransactie blijft de notaris of vastgoedprofessional uiteraard de nodige documenten leveren.