Openbare onderzoeken: lopende dossiers en beslissingen

Maak een afspraak om een openbaar onderzoek naar een omgevingsvergunning in te kijken, dien bezwaar in of raadpleeg de beslissingen.

Tijdens sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Op die manier wordt nagegaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. Als omwonende krijg je in dat geval een brief van de Stad Gent. Je kunt ook een gele affiche zien uithangen aan de locatie van de vergunningsaanvraag. Meer over de gele affiche vind je in de veelgestelde vragen

Kijk een dossier in tijdens een openbaar onderzoek

Digitaal inkijken

Op het inzageloket vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen.

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan je aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Inkijken aan het loket bij de Balie Bouwen (op een groot digitaal scherm)

Openbare onderzoeken kan je ook komen inkijken, na afspraak.

 • Inkijken omgevingsvergunning Bouwen
  Maak een afspraak bij de Balie Bouwen
 • Inkijken omgevingsvergunning Milieu?
  Maak een afspraak bij de Dienst Milieu en Klimaat. 

Dien een bezwaar in

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen een bezwaar indienen tegen een omgevingsvergunningsaanvraag. Je kunt dat op één van de volgende drie manieren doen:

Digitaal indienen

Dien je bezwaar digitaal in via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Schriftelijk indienen

Stuur een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Afgeven aan het loket

Geef je schriftelijk bezwaar af aan het loket. Je krijgt hiervoor een ontvangstbewijs.

 • Bezwaar afgeven voor een omgevingsvergunning Bouwen
  Maak een afspraak bij de Balie Bouwen
 • Bezwaar afgeven voor een omgevingsvergunning Milieu
  Maak een afspraak bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Raadpleeg beslissingen 

Op het inzageloket vind je een overzicht van alle recente beslissingen in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen.

Wil je een beroep aantekenen tegen een beslissing? Dat kan via het Omgevingsloket.

Gemeenteraadsbeslissingen

Op de raadpleegomgeving van de Stad Gent en OCMW Gent vind je alle gemeenteraadsbeslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg. Filter daarvoor op:

 • orgaan: gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
 • titel: OMV

Zoek je een bepaald dossier, geef dan bij ‘titel’ het volledige dossiernummer in, dat is het nummer dat na OMV staat.

Neem deel aan informatievergaderingen over omgevingsvergunningen

Voor sommige aanvragen is een informatievergadering verplicht. Als omwonende krijg je dan een brief van de Stad Gent.

Bekijk de geplande (digitale) infovergaderingen over omgevingsvergunningsaanvragen van de Stad Gent.