Informatievergaderingen voor vergunningsaanvragen

Hier vind je de geplande informatievergaderingen voor omwonenden betreffende omgevingsvergunningsaanvragen

Informatievergadering OMV_2022086536

Betreffende

Een conversie van de Stora Enso fabriek, inclusief het nog niet goedgekeurd project-MER PR3470.
Bij de aanvraag is een project-MER toegevoegd.

Aanvrager

STORA ENSO LANGERBRUGGE

Looptijd openbaar onderzoek

Van 3 januari 2023 tot en met 1 februari 2023

Bekijk de vergadering

De vergadering had plaats op 10 januari, maar je kan ze nog bekijken.
Klik hier om de digitale informatievergadering te bekijken.

Lukt het niet? Neem dan zeker contact op met Balie bouwen.

De opname blijft beschikbaar tot en met 1 februari 2023.

Privacy

De digitale informatievergadering zal opgenomen worden. Wil je niet in beeld komen, zet dan je camera voor alle zekerheid uit.

Vragen?

  • Je kan vragen stellen tijdens de informatievergadering. 
  • De vragen zullen tijdens of na de presentatie mondeling beantwoord worden.
  • Tot 15 januari 2023  kan je vragen over het dossier stellen via het e-mailadres mieke.delariviere@storaenso.com.

Informatievergadering OMV_2022005841

Betreffende

R4WO - OVA2: 

Het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I gelegen tussen de waterloop Molenvaardeken en de overbrugging van de Ringvaart  en het inrichten van tijdelijke werfzones

Bij de aanvraag is een project-MER toegevoegd.

Aanvrager
De Werkvennootschap nv en TM BRAVO4 EPC vvzrl

Datum en tijdstip
12 januari 2023 om 19:00 uur

Looptijd openbaar onderzoek
Van 6 januari 2023 tot en met 4 februari 2023

Neem deel aan de vergadering

De vergadering is afgelopen, maar je kan ze wel herbekijken.
Bekijk de digitale informatievergadering.

Lukt het niet? Neem dan zeker contact op met Balie bouwen.

De opname blijft beschikbaar tot en met 4 februari 2023.

Meer info

Voorafgaand aan het openbaar onderzoek werden infomarkten georganiseerd. U kan hier alle info raadplegen.

Informatievergadering OMV_2022125119

Betreffende

Het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf.
Bij de aanvraag is een project-MER toegevoegd.

Aanvrager

Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken (IVAGO)

Datum en tijdstip

24 januari 2023 om 19:30 uur

Looptijd openbaar onderzoek

Van 16 januari 2023 tot en met 14 februari 2023

Neem deel aan de vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de digitale informatievergadering.
Kan je de digitale vergadering niet bekijken? Neem dan zeker contact op met Balie bouwen.

De opname blijft beschikbaar tot en met 14 februari 2023.

Privacy

De digitale informatievergadering zal opgenomen worden. Wil je niet in beeld komen, zet dan je camera voor alle zekerheid uit.

Vragen?

  • Je kan vragen stellen tijdens de informatievergadering. 
  • De vragen zullen tijdens of na de presentatie mondeling beantwoord worden.
  • Tot 29 januari 2023  kan je vragen over het dossier stellen via het e-mailadres milieuenklimaat@stad.gent.