Infor­ma­tie­ver­ga­de­rin­gen voor ver­gun­nings­aan­vra­gen

Hier vind je de geplande informatievergaderingen voor omwonenden betreffende omgevingsvergunningsaanvragen.

Informatievergadering OMV_2023029476

Betreffende

Het exploiteren van de bouw en exploitatie van een slib mono-verwerkingsinstallatie (SMV), inclusief het nog niet-goedgekeurd project-MER PR3492.

Bij de aanvraag is een project-MER toegevoegd.

Aanvrager

FOSTER SPV nv

Looptijd openbaar onderzoek

Van 14 juni 2024 tot en met 13 juli 2024

Bekijk de webinar

De infovergadering had plaats op 17 juni.

Klik hier om de webinar te herbekijken.

De opname blijft beschikbaar tot en met 13 juli 2024.

Heb je een probleem? Neem dan contact op met de Dienst Milieu en Klimaat.

Vragen?