Ver­ka­ve­lings­aan­vraag

Via een omgevingsvergunningsaanvraag kan je een nieuwe verkaveling aanvragen of een bestaande verkaveling bijstellen.

Aanvraag nieuwe verkaveling

Wil je een terrein in kavels verdelen om te koop aan te bieden als bouwgrond? Of wil je het opdelen voor de ontwikkeling van een andere functie? Dan moet je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden aanvragen. De aanvraag is verplicht digitaal in te dienen.

Dossier samenstellen

Stel je dossier digitaal samen. Bereid je hierop voor door op het omgevingsloket de formulieren te overlopen. Bekijk zeker ook de video ‘Aanvraag nieuwe verkaveling.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Problemen met het omgevingsloket? Contacteer de helpdesk van het omgevingsloket.

Aandachtspunten

Bijstellen van een verkaveling

Een bestaande verkaveling kan je bijstellen/wijzigen voor dat deel (de kavel) dat je zelf in eigendom hebt. Je kan zowel voor de verkavelingsvoorschriften als voor het verkavelingsplan een bijstelling aanvragen. Het bijstellen van de kavelgrenzen is verplicht digitaal in te dienen.

Dossier samenstellen

Stel je dossier samen. Bereid je hierop voor door de formulieren op het omgevingsloket te overlopen. Bekijk daarbij ook de handleiding wijzigen van bestaande, vergunde verkavelingen in het OMV-loket.

Aanvraag indienen

Dien daarna je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Als de aanvraag enkel gaat over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, dan kan je de aanvraag nog op papier indienen.

Problemen met het omgevingsloket? Contacteer de helpdesk van het omgevingsloket.

Afstand doen van vergunning voor verkaveling (verzaking)

Kaveleigenaars kunnen afstand doen van de vergunning van de verkaveling. Dit kan enkel voor de volledige verkaveling. Dat doe je via een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Waar gaat het over?

Door afstand te doen van de vergunning voor de verkaveling doe je afstand van de rechten die je verkregen hebt door die verkavelingsvergunning, zoals de zekerheid dat je een vergunning voor de bouw of verbouwing krijgt als de aanvraag conform het verkavelingsplan en -voorschriften is. De vergunning wordt dan voortaan als onbestaande beschouwd.

Wat heb je nodig?

Het dossier bevat volgende stukken:

  • een begeleidende brief waarin je meldt dat het om een afstand van vergunning voor een verkaveling gaat
  • een duidelijke omschrijving van de kavels
  • eigendomsattesten van elke eigenaar binnen de verkaveling

Elke eigenaar binnen de verkaveling moet het dossier ondertekenen voor akkoord. De ondertekening moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam
  • adres
  • voor akkoord
  • handtekening
  • datum

Er mag geen discussie mogelijk zijn over welke verkaveling het gaat. Vermeld referenties van de verkavelingsvergunning, zoals het intern nummer, de vergunningsdatum, het adres. Deze gegevens kan je opvragen via bouwen@stad.gent.

Welke stappen zijn er?

Een afstand van vergunning voor een verkaveling stuur je per beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen. Met een beveiligde zending bedoelen we een aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Balie Bouwen.

Een vraag?

Check zeker de veelgestelde vragen.