Omge­vings­ver­gun­ning voor elektronisch versterkte muziek

Baat je een activiteit uit waarvoor je regelmatig afwijkt van de geluidsnormen, bv een danscafé, dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door Vlaamse Milieuregelgeving (VLAREM).
Of je al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van de categorie waartoe je activiteit behoort.

Tot welke categorie behoort je activiteit?

1. Standaard (categorie 1)

Bijvoorbeeld een café met achtergrondmuziek.

Categorie 1 is de standaardnorm, hiervoor moet je dus geen melding of aanvraag indienen.

Het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, mag niet hoger zijn dan

  • 85 dB(A) gemeten als LAeq,15min (Wat betekent dit?)
  • 92 dB(A), gemeten als LAmax,slow (piekniveau).

Als het piekniveau de maximale waarde niet overschrijdt, wordt verondersteld te voldoen aan het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten.

Ook voor de woningen in de buurt geldt een maximaal geluidsniveau.

2. Meldingsplichtige inrichting (rubriek 32.1.1 VLAREM II)

Bijvoorbeeld een danscafé.

Deze categorie geeft je de mogelijkheid om permanent luider te spelen dan de standaard geluidsnormen tot maximaal 95 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten. Hoe luid je dan altijd in de zaak mag spelen, hangt af van een akoestisch onderzoek dat een erkend deskundige moet uitvoeren (bij voorkeur vóór je de aanvraag indient).

3. Vergunningsplichtige inrichting (rubriek 32.1.2 VLAREM II)

Bijvoorbeeld een evenementenzaal of een nachtclub.

Deze categorie geeft je de mogelijkheid om permanent luider te spelen dan de standaard geluidsnormen tot maximaal 100 dB(A), gemeten als LAeq, 60 minuten. Hoe luid je dan altijd in de zaak mag spelen hangt af van een akoestisch onderzoek dat een erkend studiebureau moet uitvoeren. 

Elektronisch versterkte muziek op een evenement

In principe behoort de muziekactiviteit van een evenement tot categorie 1 en is het maximaal geluidsniveau dus 85 dB(A) LAeq, 15min. Wil je gedurende een evenement luider spelen dan 85 dB(A) Laeq, 15min, dan moet je een afwijking op categorie 1 aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Vraag een afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek aan.

Licentie 

Voor het afspelen van muziek in je zaak heb je een licentie nodig. Vraag ze aan bij Unisono.

Wat betekent ... ?