Aanvraag afwijking op geluidsnormen elektronisch versterkte muziek voor een evenement

Hier vind je info over toegestane geluidsniveaus van elektronisch versterkte muziek en de aanvraag om ervan af te wijken voor een evenement.

Waarover gaat het?

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door de Vlaamse Milieuregelgeving (VLAREM).

Er zijn 3 verschillende categorieën van geluidsniveaus:

 • Categorie 1 = 85 dB(A) LAeq,15min, met een piek van 92 dB(A) LAmax, slow en rekening houdend met de omgevingsnormen bij de buren. Dit is de standaardnorm. 
 • Categorie 2 = 95 dB(A) LAeq,15min. 
 • Categorie 3 = 100 dB(A) LAeq,60min.

In principe behoort de muziekactiviteit van een evenement tot categorie 1 en is het maximaal geluidsniveau 85 dB(A) LAeq, 15min. Wil je gedurende een evenement luider spelen dan 85 dB(A) LAeq, 15min? Vraag dan een afwijking aan bij het college van burgemeester en schepenen. De Dienst Milieu en Klimaat geeft hieromtrent advies.
Wijk je als vaste inrichting, vb. een danscafé, op regelmatige basis af van de standaardnorm, vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Vind hier meer info over de voorwaarden en de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wat zijn de voorwaarden voor een afwijking?

Het advies van de dienst Milieu en Klimaat gaat uit van een aantal algemene richtlijnen. Hierbij maken we onderscheid tussen enerzijds muziek in open lucht (of onder een luifel, in een tent) en anderzijds muziek in een gebouw. 

Muziek in open lucht

Hierbij houden we rekening met het aantal bezoekers op een piekmoment:

 • Voor kleinschalige evenementen (t.e.m. 300 bezoekers) worden enkel tussen 10 u en 19 u afwijkingen toegestaan van 90 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten. Buiten deze uren moet voldaan worden aan de bepalingen van categorie 1, maar wordt gesteld dat de omgevingsnormen niet van toepassing zijn.
 • Voor midschalige evenementen (301 – 2000 bezoekers) 90 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten en grootschalige evenementen ( >2000 bezoekers) 95 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten vraag je categorie 2 en 3 aan.

Volgende einduren zijn van toepassing:

 • Weekendregime (vrijdagavond, zaterdagavond of de avond voor een officiële feestdag): 02:00 u
 • Weekregime: 0:00 u

Muziek in een gebouw

In haar advies gaat de dienst Milieu en Klimaat uit van het normale geluidsniveau in de zaal. Dit niveau voldoet aan de omgevingsnormen voor de buurt. Op het normale geluidsniveau kan je maximum 12 keer per jaar en 2 keer per maand een uitzondering maken.

Het maximaal geluidsniveau bedraagt 10 dB bovenop het normale geluidsniveau.

Volgende einduren zijn van toepassing:

 • Weekendregime (vrijdagavond, zaterdagavond of de avond voor een officiële feestdag): 02:00 u
 • Weekregime: 01:00 u

Tips

Wat heb je nodig bij de aanvraag?

 1. Een grondplan
 2. Een programma
 3. Een overzicht van de maatregelen die je zal treffen om geluidshinder en gehoorschade te voorkomen, zoals 
 • gratis ter beschikking stellen van gehoorbescherming (voor eenmalig gebruik),
 • verhinderen dat publiek ter hoogte van de boxen kan staan,
 • opstelling van de geluidsbronnen,
 • gebruik van geluidssturende technologieën,…

Hoe doe je de aanvraag?

Doe je aanvraag minstens 6 weken op voorhand.

Afhankelijk van de locatie waar het evenement plaatsheeft, wordt een andere procedure gevolgd.

 • Het evenement vindt plaats op openbaar domein: doe je aanvraag voor een Vergunning voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein. De Dienst Feesten en Ambulante Handel start dan de procedure en zal advies vragen aan o.a. Dienst Milieu en Klimaat en veiligheidsdiensten. 
 • Het evenement vindt plaats op privé domein: vul het aanvraagformulier Aanvraag afwijking van geluidsnormen op deze pagina in. De Dienst Milieu en Klimaat behandelt je aanvraag.

Gelijkaardige producten

Meldformulier evenementen politie Gent

Aanvraag afwijking op geluidsnormen elektronisch versterkte muziek voor een evenement