Meldformulier evenementen politie Gent

De organisatie van een klein of groot evenement moet je steeds melden aan de Cel Evenementenbeheer van de Lokale Politie.

Waar gaat het over?

Het politiereglement van Gent bepaalt dat alle openbare evenementen op voorhand moeten worden gemeld. Op deze manier zijn de ordediensten (politie, brandweer, …) op de hoogte. De meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van de organisator.

Wat heb ik nodig?

Je verzamelt alle informatie over het evenement zoals: 

 • de naam en aard van het gebeuren;
 • de datum van het gebeuren;
 • de plaats van het gebeuren;
 • de organiserende persoon/vereniging (volledig adres en telefoon);
 • de naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres van de verantwoordelijke ter plaatse;
 • het verwachte aantal bezoekers;
 • de security;
 • de naam en contactgegevens van de uitbater;
 • de verzekering;
 • info voor de brandweer;
 • info voor Milieudienst;
 • de medische post.

Welke stappen zijn er?

Vul het meldformulier in en bezorg het ten minste 1 maand voor de begindatum van het evenement aan de Cel Evenementenbeheer van de Politie.

Zijn er uitzonderingen?

Wanneer je reeds een aanvraag voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein hebt ingevuld, moet je het meldformulier niet apart opsturen.

Veelgestelde vragen

Bewakingstaken laten uitvoeren door vrijwilligers

Ben je een VZW of feitelijke vereniging en wens je tijdens het evenement je leden in te zetten voor welbepaalde bewakingstaken in het kader van de Wet Private Veiligheid dan dien je hiervoor de toelating van de burgemeester te verkrijgen. Bezorg hiervoor dan tijdig via het wettelijke voorziene formulier de gevraagde gegevens aan de politie.Via de website www.besafe kan je nagaan onder welke voorwaarden er toepassing kan gemaakt worden van het zogenaamde ‘vrijwilligersregime’ in het kader van de Wet Private Veiligheid. 

De politie kan beslissen om over te gaan tot een voorafgaande veiligheidscontrole. Meer info kan je terugvinden onderaan deze pagina bij documenten. 

Gelijkaardige producten

Aanvraag afwijking op geluidsnormen elektronisch versterkte muziek voor een evenement

Meldformulier evenementen politie Gent