Vergunning voor een infostand, aankondigingsbord of spandoek op het openbaar domein

Je kan je vergunning digitaal aanvragen. Er worden geen vergunningen uitgereikt voor commerciële acties.

Waar gaat het over?

Je kan een vergunning aanvragen om tijdelijk een infostand (tafeltje, tent...) of een aankondigingsbord te plaatsen op het openbaar domein of om een of spandoek te hangen over het openbaar domein (van gevel tot gevel). Het moet hierbij steeds gaan om niet-commerciële acties.

Wat zijn de voorwaarden?

Infostand

Je hebt een vergunning nodig om tijdelijk een infostand (tafel, tentje,...) te plaatsen op het openbaar domein. Dit kan enkel in het kader van:

 • niet-commerciële campagnes,
 • sensibilisering of enquêtes.

Opgelet want:

 • elke stand moet publiek toegankelijk zijn en mag niet gereserveerd zijn voor een bepaald publiek,
 • enkel niet-commerciële acties worden vergund. Enige uitzondering hierop is het organiseren van een promotiestand bij de (her)opening van een handelszaak, dit kan enkel voor de eigen gevel,
 • een vergunning voor het plaatsen van een standplaats geeft geen toestemming om stalen van gebruiks- of verbruiksproducten uit te delen op het openbaar domein. Dit kan enkel in het kader van vergunde evenementen,
 • het uitdelen van flyers of folders is wel toegestaan. Deze worden belast volgens het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

Spandoek of aankondigingsbord

Je kan een aanvraag indienen om tijdelijk een aankondigingsbord te plaatsen of een spandoek op te hangen over het openbaar domein (van gevel tot gevel) voor volgende acties:

 • manifestatie
 • evenement
 • tentoonstelling
 • markt
 • beurs
 • optreden

Een bord plaatsen of spandoek ophangen langs een gewestweg?

Dan heb je een bijkomende vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.
Alle info via https://wegenenverkeer.be/veelgestelde-vragen/regelgeving/ik-wil-publiciteit-plaatsen-waarmee-moet-ik-rekening-houden

Waar mag je nooit borden of spandoeken plaatsen?

 • aan verlichtingspalen
 • aan verkeersborden
 • aan verkeerslichten
 • aan palen voor de inrichting van bussen of trams
 • aan palen of andere bevestigingsmiddelen van verkeerstekens
 • aan relingen van bruggen

Er worden geen vergunningen uitgereikt wanneer het gaat om commerciële- en/of handelsproducten

Hoeveel kost het?

Hoeveel kost mijn vergunning?

De tarieven vind je in het belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg, ze zijn afhankelijk van :

 • de locatie
 • de periode (dagtarief/jaartarief)
 • de oppervlakte die je inneemt

Wat heb ik nodig?

Je kan je vergunning digitaal aanvragen.

Welke stappen zijn er?

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

Je ontvangt je vergunning ten laatste 31 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We contacteren je indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 31 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om je aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Let op! Tijdens de collectieve sluitingen van de Stad Gent tijdens de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode wordt de verwerkingstermijn van je aanvraag verlengd met 7 dagen.

Minderhinder- principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Zijn er uitzonderingen?

Kan je je aanvraag niet digitaal indienen?

Bel voor meer info naar de afdeling Innames Publieke Ruimte. De collega's helpen je graag verder. Hun gegevens vind je hieronder.
Klik door en je ziet hoe en op welk moment je de dienst kan bereiken.

Vergunning voor een infostand, aankondigingsbord of spandoek op het openbaar domein