Belasting op de inname van het openbaar domein

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 22 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de inname van het openbaar domein.