Belasting op de inname van het openbaar domein

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 april 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 27 april 2022

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de inname van het openbaar domein.