Vergunning inname van het openbaar domein voor levering of verhuis

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.

Verhuis of levering gepland en moet je de openbare weg innemen?

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig van de Stad Gent. 

Wat zijn de voorwaarden?

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties. Hierbij werken we volgens het 'minderhinder-principe'. Je kan zelf ook voor minder hinder zorgen. Probeer daarom voertuigen zoveel mogelijk op privéterrein te plaatsen. Heb je toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.

Wanneer je inname of werk in de onmiddellijke omgeving van een waterweg gepland is, is de kans groot dat we advies dienen op te vragen bij de Vlaamse Waterweg. De adviestermijn bij de Vlaamse Waterweg bedraagt op dit moment 30 dagen. Houd hier rekening mee bij het doorgeven van je uitvoeringsdata.

Je zorgt zelf voor de nodige signalisatieborden of parkeerverbodsborden

De Stad Gent voorziet de vergunde signalisatieborden niet in jouw plaats. Je moet hiervoor zelf instaan.  je kan deze borden onder andere huren bij reguliere verhuurcentra of signalisatiefirma's.

Minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg. Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

Kan ik mijn vergunning verlengen?

Wil je een verlenging van uw bestaande vergunning aanvragen? Dat kan via het digitaal aanvraagformulier

  • bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning
  • een verlenging aanvragen kan enkel wanneer de vergunning nog niet vervallen is
  • een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname als diegene die lopende is

Wijziging van vergunning

Indien je een wijziging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, neem dan contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Hun contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Hoeveel kost het?

Het afleveren van een vergunning is gratis, maar wel onderworpen aan het belastingreglement. Er geldt een vrijstellingsperiode van 14 kalenderdagen, hierna wordt een tarief aangerekend per m² en ingenomen meter parkeerstrook, zie hiervoor het Belastingreglement op de inname van het openbaar domein voor uitvoeren van werken.
Tijdens de uren waarop de signalisatie geldt dient er geen parkeergeld betaald te worden, men mag immers niet parkeren tussen E1-signalisatie maar enkel stilstaan. Buiten deze uren moet er wel parkeergeld worden betaald, gezien de borden dan niet geldig zijn. 

Wat heb ik nodig?

Vraag je vergunning online aan

  • het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met webbrowser Google Chrome
  • hou je elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand om te kunnen aanmelden
  • wil je nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de handleiding voor digitaal aanmelden, deze vind je onderaan deze pagina bij de documenten.

Welke stappen zijn er?

Vraag je vergunning online aan.

Kan je de aanvraag niet digitaal indienen? Bel dan voor meer info naar de afdeling Innames Publieke Ruimte. 

Je ontvangt je vergunning ten laatste 10 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Wij contacteren je zelf indien er gegevens ontbreken in je aanvraag. De termijn van 10 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Heb je je vergunning en heb je je tijdelijke parkeerverbodsborden geplaatst? Geef dan de nummerplaten door.

Beslaat je inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet je parkeerverboden plaatsen.

  • je plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname
  • op het moment dat je de borden plaatst moet je van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren. Geef dit overzicht samen met jouw vergunningsnummer door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten

Veelgestelde vragen

Wat als het formulier kennisgeving niet werkt? Stuur je gegevens (parkeerverbodnummer, vergunningsnummer en de nummerplaten van de geparkeerde wagens) naar innames@stad.gent.

Vergunning inname van het openbaar domein voor levering of verhuis