Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Na afspraak van 8 tot 12.30 uur.
De Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen staat hoofdzakelijk in voor het onderhouden en het vernieuwen van de publieke ruimte van de Stad. Ook voor aanvragen, adviezen en de aflevering van vergunningen met betrekking tot de inname van publieke ruimte kan je bij deze dienst terecht.

Wat doet onze dienst?
Het beleidsmatig en structureel opvolgen van de publieke ruimte
Van op de tekentafel tot in uitvoering. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen begeleidt het volledige proces van ontwerp tot de uitvoering van wegen-, en rioleringswerken in de Stad Gent. Daartoe behoren o.a.

• Het monitoren van de kwaliteit van de weginfrastructuur
• Het onderhouden en vernieuwen van de Publieke Ruimte in Gent voor de zaken die in het beheer van de Stad Gent zijn.
• Het onderhouden van de onbevaarbare waterlopen in het beheer van Stad Gent
• Het controleren van wegen- en rioleringswerken
• Het plaatsen van verkeersborden, anti-parkeerpaaltjes, straatnaamborden, wegmarkeringen. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen verzorgt de concrete uitvoering, maar neemt niet de principiële beslissingen.
• Het schoonmaken van publiek sanitair, dat zich niet in een gebouw bevindt
• Sneeuw- en ijzelbestrijding
• Adviesverlenende functie i.v.m. de (ver)plaatsing van straatverlichting
• Het plaatsen en onderhouden van straatmeubilair, dat zich niet in een park bevindt

De inname van de publieke ruimte begeleiden:

• Het adviseren, vergunnen of afwijzen van aanvragen om de publieke ruimte van de Stad Gent in te nemen. Dit kan gaan om aanvragen tot het plaatsen van:
- Kranen, stellingen, werfketens
- Uitstallingen, blikvangers, bloembakken...voor handelszaken
- Kabels en leidingen voor nutsmaatschappijen
- Standplaatsen voor enquêtes, info- en promostanden
- Regenwaterafvoerpijpen
- Terrasvergunningen horecazaken
- Tijdelijke signalisatie en parkeerverboden
- …

Het behandelen van dossiers m.b.t. plaatsnaamgeving,  rooilijnen van gemeentewegen en onbevaarbare waterlopen van derde categorie niet gelegen in polder of watering
• Het voeren van procedures i.v.m. het toekennen van nieuwe plaatsnamen
• Het voeren van procedures i.v.m. het wijzigen van bestaande plaatsnamen
• Het voeren van procedures rond rooilijnen van gemeentewegen en afschaffing van gemeentewegen
• Het verlenen van machtigingen voor werken aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie niet gelegen in een polder of watering, zoals het plaatsen van een lozingspunt

Ruben Haerens, directeur
 

Locatie