Ambulante handel

Naast de wekelijkse markten kunt u ook waren verkopen op andere standplaatsen gelegen op het openbaar domein of op privéterrein.

Individuele ambulante handelaars mogen vanaf 11 mei opnieuw hun activiteiten uitvoeren.

Hou hierbij wel rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Enkel de vergunde producten mogen verkocht worden.
 • Consumptie ter plaatse is verboden. Er mogen ook geen tafels, stoelen of toog geplaatst worden die het consumeren ter plekke mogelijk zou maken.
 • De handelaar moet de nodige maatregelen nemen om voldoende afstand te kunnen garanderen (social distancing van 1,5 meter)
 • Drank, al of niet alcoholhoudend, mag enkel in gesloten verpakking verkocht worden. Dit om het lokaal consumeren tegen te gaan.

Praktische tips

Stimuleer cashloze betalingen (vb via Payconiq, Bancontact, contactloos betalen, …).

Voorzie plexiglas en stickers of affiches om de richtlijnen duidelijk te maken.

Voorzie alcoholgel zowel voor de klanten als voor jezelf.

 

Onder ambulante handel verstaan we standplaatsen voor verkoop, los van de wekelijkse markten. Bijvoorbeeld kippenkramen, mobiele koffiebars, foodtrucks, ...

Dergelijke standplaatsen kunnen op het openbaar domein staan, maar evengoed op privéterrein. Ook voor die laatste moet het college van burgemeester en schepenen toelating geven.

Standplaats op het openbaar domein

De stad heeft een aantal vastgelegde standplaatsen buiten de wekelijkse markten. Die zijn hoofdzakelijk in het stadscentrum.

Wie een plaats wil op het openbaar domein los van deze vastgelegde plaatsen, kan zelf een voorstel indienen bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren.

Hiervoor bezorgt u ons het volgende:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • plan van de gewenste locatie
 • precieze inplanting van het kraam, de wagen, ...
 • gevraagde oppervlakte
 • foto van het kraam, de wagen, ...

Voor een standplaats op het openbaar domein vraagt de Stad een retributie.

Standplaats op privéterrein

Op privéterrein heft de Stad geen retributie. U moet wel toestemming hebben van de eigenaar.

Ambulante handel op privéterrein kan enkel op plaatsen die voldoen aan 1 van deze voorwaarden:

 • parking van een commerciële ruimte (winkelparking)
 • terrein grenzend aan de openbare weg

Ook in dit geval moet u een aanvraag doen.

Uitzondering: occasioneel gebruik ter gelegenheid van een feestje, festival, ...

Aanvragen

In de beide gevallen dient u een aanvraag in bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. U gebruikt daarvoor het onderstaand aanvraagformulier.

Op het ogenblik van uw aanvraag moet u in het bezit zijn van een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart).

Alle details vindt u in het retributiereglement.